Uchwała Nr 194 Rady Ministrów z dnia 14 marca 1953 r. w sprawie likwidacji Wyższej Szkoły Higieny Psychicznej w Warszawie - Dezintegracja Pozytywna
Dezintegracja Pozytywna > WSHP i PIHP > Uchwała Nr 194 Rady Ministrów z dnia 14 marca 1953 r. w sprawie likwidacji Wyższej Szkoły Higieny Psychicznej w Warszawie