Teoria Dezintegracji Pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego i jej znaczenie dla formowania się nowego paradygmatu w pedagogice - Dezintegracja Pozytywna
Dezintegracja Pozytywna > Publikacje różnych autorów > Prace habilitacyjne, doktorskie i magisterskie > Teoria Dezintegracji Pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego i jej znaczenie dla formowania się nowego paradygmatu w pedagogice

Teoria Dezintegracji Pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego i jej znaczenie dla formowania się nowego paradygmatu w pedagogice

Dominik Chojnowski

Autor: Dominik Chojnowski. Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Bogusława Śliwerskiego