Studencka Szkoła Higieny Psychicznej - Dezintegracja Pozytywna

Higiena psychiczna dla studentów medycyny

Efekt pracy studentów, aktualnie już absolwentów Akademii Medycznej w Warszawie oraz autorów spoza Warszawy, którzy zgłosili udział w konferencji naukowej pt. Zdrowie Psychiczne a Studia Medyczne” (Grzegorzewice D-10 maja 1992)

Higiena Psychiczna w Polsce

Idee, pojęcia i zakresy działania (wybrane daty, organizacje i publikacje)

Koncepcje zdrowia w filozofii starożytnej Grecji (od Siedmiu Mędrców do Arystotelesa)

Krótki biogram naukowy Kazimierza Dąbrowskiego

Szkoły, uczelnie, kliniki, specjalizacje i publikacje.

Libido i archetyp – Narcyzm i rozwój (Z. Freud, C.G. Jung, K. Dąbrowski)

Jedną z form redukcyjnego, czy defektywnego obsadzania libido jest narcyzm. Oznacza on zaburzenia w przemianach libido, co kończy się terrorem zachowań seksualnych wobec samego siebie, zakochaniem się w sobie (autoerotyzm, narcyzm).

O rozumieniu zdrowia i choroby w relacji ciało-umysł. Problem lęku (konspekt)

Pojęcie lęku w starożytnej Grecji i współcześnie. Geny lęku i fobii.

Melete Geras – Troska o starość

Starość jest tajemnicą, pojawia się jako tajemnica narodzin i ginie jako tajemnica śmierci. Przemienia duszę i ciało, dręczy i fascynuje.

Wielopoziomowy obraz nerwic i psychoz w teorii dezintegracji pozytywnej