Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1949 r. o powołaniu Wyższej Szkoły Higieny Psychicznej w Warszawie - Dezintegracja Pozytywna
Dezintegracja Pozytywna > WSHP i PIHP > Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1949 r. o powołaniu Wyższej Szkoły Higieny Psychicznej w Warszawie