REFERAT: Co jest a co nie jest patologią? Zdrowie psychiczne w ujęciu rozwojowym / What is and what is not pathological? Mental health from a developmental perspective - Dezintegracja Pozytywna
Dezintegracja Pozytywna > Konferencje i seminaria > Kazimierz Dąbrowski i Jego dzieło we współczesnej psychologii 2013. > REFERAT: Co jest a co nie jest patologią? Zdrowie psychiczne w ujęciu rozwojowym / What is and what is not pathological? Mental health from a developmental perspective

REFERAT: Co jest a co nie jest patologią? Zdrowie psychiczne w ujęciu rozwojowym / What is and what is not pathological? Mental health from a developmental perspective

REFERAT: Co jest a co nie jest patologią? Zdrowie psychiczne w ujęciu rozwojowym / What is and what is not pathological? Mental health from a developmental perspective Dr Anna Mróz (Uniwersytet Zielonogórski)   [PL] Kazimierz Dąbrowski proponuje definicję zdrowia psychicznego osadzoną w kontekście wielopoziomowego rozwoju i powiązaną ze zdolnością do osiągania dojrzałości osobowej. Jest to […]

REFERAT: Co jest a co nie jest patologią? Zdrowie psychiczne w ujęciu rozwojowym / What is and what is not pathological? Mental health from a developmental perspective

Dr Anna Mróz (Uniwersytet Zielonogórski)

 

[PL]

Kazimierz Dąbrowski proponuje definicję zdrowia psychicznego

osadzoną w kontekście wielopoziomowego rozwoju i powiązaną ze

zdolnością do osiągania dojrzałości osobowej. Jest to idea bardzo inspirująca

i bogata w konsekwencje. Jedną z nich jest nowy sposób rozumienia

psychoterapii jako procesu wspomagania rozwoju, a także pozytywne

przewartościowanie niektórych terminów psychologicznych, takich jak

„nieprzystosowanie” czy „nadpobudliwość emocjonalna”. Wpłynęło to na

nowy sposób diagnozowania potencjału rozwojowego, jak również

niektórych zaburzeń osobowości, co zostanie poparte przykładami z badań.

 

[EN]

Kazimierz Dąbrowski proposed a definition of mental health that is

placed in context of multilevel development and linked to the ability to attain

mental maturity. The concept is very inspiring and has a number of

ramifications. A new line of thought about psychotherapy as a process of

assisting development is one of them, as well as positive redefinition of some

psychological terms, like „maladjustment” or „emotional overexcitability”. It

affected a new way of assessment of developmental potential and diagnosing

personality disorders. Examples of research will be quoted to support the

thesis.