REFERAT: Charakterystyka zjawiska osamotnienia w kontekście Teorii Dezintegracji Pozytywnej K. Dąbrowskiego / The Phenomenon of Solitude Characteristics in the Context of K. Dabrowski’s Theory of Positive Disintegration - Dezintegracja Pozytywna
Dezintegracja Pozytywna > Konferencje i seminaria > Kazimierz Dąbrowski i Jego dzieło we współczesnej psychologii 2013. > REFERAT: Charakterystyka zjawiska osamotnienia w kontekście Teorii Dezintegracji Pozytywnej K. Dąbrowskiego / The Phenomenon of Solitude Characteristics in the Context of K. Dabrowski’s Theory of Positive Disintegration

REFERAT: Charakterystyka zjawiska osamotnienia w kontekście Teorii Dezintegracji Pozytywnej K. Dąbrowskiego / The Phenomenon of Solitude Characteristics in the Context of K. Dabrowski’s Theory of Positive Disintegration

REFERAT: Charakterystyka zjawiska osamotnienia w kontekście Teorii Dezintegracji Pozytywnej K. Dąbrowskiego / The Phenomenon of Solitude Characteristics in the Context of K. Dabrowski’s Theory of Positive Disintegration Dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL, dr Joanna Chwaszcz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)   [PL] W pierwszej części wystąpienia zostanie przestawiona specyfika doświadczania osamotnienia na pięciu […]

REFERAT: Charakterystyka zjawiska osamotnienia w kontekście Teorii Dezintegracji Pozytywnej K. Dąbrowskiego / The Phenomenon of Solitude Characteristics in the Context of K. Dabrowski’s Theory of Positive Disintegration

Dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL, dr Joanna Chwaszcz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

 

[PL]

W pierwszej części wystąpienia zostanie przestawiona specyfika

doświadczania osamotnienia na pięciu poziomach funkcjonowania

człowieka, które zostały wyodrębnione w Teorii Dezintegracji Pozytywnej.

Natomiast druga część prezentacji będzie poświęcona charakterystyce

przyczyn odczuwania osamotnienia, opracowanych przez J. McGraw. Autor

ten traktuje poczucie osamotnienia jako konsekwencje wadliwego

funkcjonowania jednostki ludzkiej na czterech poziomach prywatności – na

poziomie anonimowości, odosobnienia, rezerwy, intymności.

 

[EN]

In the first part of the presentation there will be enunciated the

character of the solitude experience on five levels of human functioning. The

levels were detailed in the theory of positive disintegration. Furthermore, the

second part of the presentation will be devoted to the characteristics of the

sense of solitude reasons developed by J. McGraw. The author defines the

sense of solitude as the consequence of individual flawed functioning on four

levels of privacy – on the level of anonymity, solitude, reserve, intimacy.