Pracownia Analizy Ruchu i Tańca (PARiT) - Dezintegracja Pozytywna
Dezintegracja Pozytywna > Askeion > Pracownia Analizy Ruchu i Tańca (PARiT)

Pracownia Analizy Ruchu i Tańca (PARiT)

Marcin Kania

Projekt zadań Pracowni ARiT obejmuje przede wszystkim praktykę, kognitywistykę i filozofię ruchuoraz tańca scenicznego, edukacyjnego , terapeutycznego i artystycznego itp..

Foto: teo_ladodicivideo / Foter.com / CC BY-NC-ND

Instytut Ego-Analizy Askeion
Pracownia Analizy Ruchu i Tańca
Warszawa 2015

Kierownik naukowy – Mgr Marcin Kania
askeion @poczta.eu

Pracownia Analizy Ruchu i Tańca (PARiT) działa w ramach projektu naukowo-badawczego pod nazwą – Instytut Ego-Analizy Askeion (Warszawa 2015). Projekt zadań Pracowni ARiT obejmuje przede wszystkim praktykę, kognitywistykę i filozofię ruchuoraz tańca scenicznego, edukacyjnego , terapeutycznego i artystycznego itp..

Pracownia ARiT swoje cele naukowe i praktyczne realizuje poprzez seminaria, spotkania, dyskusje oraz warsztaty przygotowane przez jej uczestników. A także przez publikacje internetowe tworzenie tekstów, scenariuszy, filmów w celu prezentacji wyników bieżącej działalności edukacyjnej, twórczej i naukowej.

Aktualnie członkowie Pracowni ARiT zainteresowani są uzgodnieniem słownika pojęć związanych ze współczesnym ruchem i tańcem, analizą fizjologicznych podstaw ruchu i tańca, analizą psychologicznych, estetycznych i fizjologicznych podstaw ruchu, analizą rozmaitych definicji tańca.

Członkami Pracowni ARiT mogą zostać osoby, które mają jakiś minimalny dorobek naukowy, twórczy, prowadzą badania podobnego rodzaju w zakresie historycznej i współczesnej praktyki i teorii ruchu i tańca. Ponadto skłonne są dzielić się swoimi osiągnięciami przestrzegając zasad dobrych praktyk w dziedzinie publikacji osiągnięć twórczych i naukowych. Za jakość publikacji naukowych w ramach Instytutu Ego-Analizy Askeion – odpowiedzialny jest autor, recenzenci Instytutu Ego-Analizy Askeion i kierownik naukowy Pracowni ARiT.

Uczestnicy Pracowni ARiT realizują swoje własne projekty bezinteresownie.
Wszelkie formy działalności Pracowni ARiT mają charakter otwarty

Skład personalny Pracowni ARiT – 2015:

Kierownik naukowy:
Mgr Marcin Kania (Warszawa)
Członkowie:
Mgr Katarzyna Zaborowska (Warszawa)
Mgr Iwona Wojnicka (Warszawa)