Prace habilitacyjne doktorskie i magisterskie - Dezintegracja Pozytywna

2008 (MGR): Ilona Hofman, Pasja rozwoju w rozumieniu Kazimierza Dąbrowskiego i Abrahama Maslowa.

2008 (MGR): Ilona Hofman, Pasja rozwoju w rozumieniu Kazimierza Dąbrowskiego i Abrahama Maslowa. Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny, Instytut Socjologii. Promotor: Prof. zw. dr hab. Teresa Rzepa.   Mgr Ilona Hofman.pdf, – pełna treść pracy magisterskiej (publikacja za zgodą autorki)

2009 (HAB): Jerzy Skawroń, Noc ducha i dezintegracja pozytywna

2009 (HAB): Jerzy Skawroń, Noc ducha i dezintegracja pozytywna   Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie  

2011 (DR) Nataliya Chapliy, Związek Teorii Dezintegracji Pozytywnej z Koncepcją Demokracji Gustawa Radbrucha

2011 (DR) Nataliya Chapliy, Związek Teorii Dezintegracji Pozytywnej z Koncepcją Demokracji Gustawa Radbrucha Uniwersytet Warszawski; Wydział Prawa i Administracji – promotor: Prof. dr hab. Maria Szyszkowska

Człowiek i osobowość w teorii dezintegracji pozytywnej

1983 (DR): Tadeusz Kobierzycki, Człowiek i osobowość w teorii dezintegracji pozytywnej. Analiza filozoficzna Instytut Filozofii i Socjologii PAN – promotor Tadeusz Płużański

Esercizi spirituali di S. Ignazio alla luce della teoria della disintegrazione positiva di K. Dabrowski

1980 (DR) Czesław Kozłowski: Esercizi spirituali di S. Ignazio alla luce della teoria della disintegrazione positiva di K. Dabrowski Pontifica Universitas Gregoriana, Facultas Theologiae, Institutum Spiritualitatis, Roma Polski tytuł: „Ćwiczenia duchowe św Ignacego w świetle teorii dezintegracji pozytywnej K. Dąbrowskiego”

Potencjalność samorozwoju osób z nerwicą natręctw

1991 (DR): Zofia Maria Paśniewska-Kuć, Potencjalność samorozwoju osób z nerwicą natręctw (Próba skonstruowania modelu nerwicy natręctw w oparciu o teorię dezintegracji pozytywnej. K. Dąbrowskiego) Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Wydział Nauk Społecznych – promotor: Ks. Prof. Dr hab. Czesław Cekiera (KUL)

Teoria Dezintegracji Pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego i jej znaczenie dla formowania się nowego paradygmatu w pedagogice

Autor: Dominik Chojnowski. Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Bogusława Śliwerskiego

Zastosowanie teorii dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego w analizie procesu kulturalizacji

1991 (MGR): Anna Biedroń, Zastosowanie teorii dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego w analizie procesu kulturalizacji Uniwersytet Warszawski, Instytut Socjologii – promotor: Leszek Korporowicz [PL]