Prace habilitacyjne doktorskie i magisterskie - Dezintegracja Pozytywna

1997 (HAB): Leszek Korporowicz, Osobowość i komunikacja w społeczeństwie transformacji

1997 (HAB): Leszek Korporowicz, Osobowość i komunikacja w społeczeństwie transformacji Uniwersytet Warszawski, Instytut Socjologii

1997 (MGR): Marta Półtorak, Dezintegracja pozytywna w dojrzewaniu chrześcijańskim w świetle wybranej literatury teologiczno-psychologicznej

1997 (MGR): Marta Półtorak, Dezintegracja pozytywna w dojrzewaniu chrześcijańskim w świetle wybranej literatury teologiczno-psychologicznej Katolicki Uniwersytet Lubelski – promotor Prof. dr hab. o. Antoni Jozafat Nowak OFM

1998 (MGR): Ewa Paluch, Nerwowość i sfera uczuć w świetle pozytywnej dezintegracji Kazimierza Dąbrowskiego

1998 (MGR): Ewa Paluch, Nerwowość i sfera uczuć w świetle pozytywnej dezintegracji Kazimierza Dąbrowskiego Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – promotor Prof. dr hab. o. Antoni Jozafat Nowak OFM

1998 (MGR): N. Boucbet, Social structure and personality: Explicating the second factor from Dabrowski’s theory of emotional development

1998 (MGR): N. Boucbet, Social structure and personality: Explicating the second factor from Dabrowski’s theory of emotional development University of Akron (OH USA)

2002 (DR): Anna Mróz, Rozwój osoby według teorii dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego (analiza doświadczeń wybranej grupy)

2002 (DR): Anna Mróz, Rozwój osoby według teorii dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego (analiza doświadczeń wybranej grupy) Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Wydział Nauk Społecznych – promotor: Ks. prof. dr hab. Czesław Marian Cekiera

2002 (DR): Marjorie M. Kaminski Battaglia, A Hermeneutic Historical Study of Kazimierz Dabrowski and his Theory of Positive Disintegration

2002 (DR): Marjorie M. Kaminski Battaglia, A Hermeneutic Historical Study of Kazimierz Dabrowski and his Theory of Positive Disintegration Virginia Polytechnic Institute and State University Praca dostępna na stronach uczelni – zobacz Streszczenie Hermeneutyczno-historyczne studium osoby Kazimierza Dąbrowskiego oraz jego Teorii Dezintegracji Pozytywnej. Marjorie M. Kaminski Battagilia Niniejsza rozprawa jest hermeneutyczno-historycznym studium biograficznych faktów z […]

2006 (DR): Agnieszka Jadwiga Chilińska, Kazimierza Dąbrowskiego teoria rozwoju osoby. Studium w świetle antropologii paschalnej

2006 (DR): Agnieszka Jadwiga Chilińska, Kazimierza Dąbrowskiego teoria rozwoju osoby. Studium w świetle antropologii paschalnej Informacja nt. pracy w serwisie: Nauka Polska: zobacz Promotor: ks. dr hab. Marian Eugeniusz Graczyk Recenzenci: ks. prof. dr hab. Ireneusz Werbiński, ks. prof. dr hab. Józef Zabielski Charakterystyka pracy (zaczerpnięca z powyższej informacji): Niniejsza rozprawa przedstawia dorobek naukowy prof. […]

2007 (MGR): Porębski J., Antropologia filozoficzna w teorii dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego

2007 (MGR): Porębski J., Antropologia filozoficzna w teorii dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego WSFP Ignatianum – promotor Ks. prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Biesaga sdb