Pasja rozwoju - Dezintegracja Pozytywna
Dezintegracja Pozytywna > Publikacje K. Dąbrowskiego > Książki K.Dąbrowskiego > Pasja rozwoju

Pasja rozwoju

Kazimierz Dąbrowski

Język publikacji: polski [PL] Tytuł w j. angielskim: Passion of growth Rok wydania: 1982, Warszawa Wydawnictwo: Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej Ilość stron: 64 Kolejne wydania: 1986 i 1988, Warszawa; wyd.: Almapress. Studencka Oficyna Wydawnicza ZSP Od Autora: Ta niewielka książka poświęcona jest zasadom i dynamizmom rozwoju. Są one – według autora – najbardziej ważnymi i […]

Język publikacji: polski [PL]
Tytuł w j. angielskim: Passion of growth
Rok wydania: 1982, Warszawa
Wydawnictwo: Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej
Ilość stron: 64

Kolejne wydania: 1986 i 1988, Warszawa; wyd.: Almapress. Studencka Oficyna Wydawnicza ZSP

Od Autora:

Ta niewielka książka poświęcona jest zasadom i dynamizmom rozwoju. Są one – według autora – najbardziej ważnymi i autentycznymi zasadami ludzi obdarzonych samoświadomością i potrzebą kierowania własnym rozwojem oraz potrzebą pomagania w rozwoju innym.
Autor uważa za konieczne zajęcie się tym zagadnieniem, któe niedostatecznie było opracowane przez psychologów, pedagogów i lekarzy w sensie ujęcia autonomicznego i autentycznego, a – w szczególnie – w sensie poziomów rozwoju, a nie tylko zdeterminowanych biologicznie faz rozwoju. Chodzi tutaj o zasady, czy zasadę, potrzebną i dostępną ludziom świadomie się rozwijającym. posiadającym mniej lub więcej wyraźne zawiązki hierarchii wartości i celów w tym rozumieniu, że zasada ta nie jest tylko wyrozumowana, intelektualna ale że jest przede wszystkim wyrazem rozwijających się uczuć wyższych. Jest – chyba – jasne, że w nowej książce o rozwoju nie mogłem uwzględnić całego mnóstwa zagadnień wiążących się dość ściśle z problemem autentycznego rozwoju, ponieważ – jak mi się wydawało – straciłaby ona charakter „uderzenia psychicznego” w problem dość zaniedbany. Osoby, które chciałyby zapoznać się bliżej z podstawowymi zagadnieniami przedstawionymi w tej książce – autor kieruje do swoich prac poprzednich, których wykaz znajdzie Czytelnik na końcu tej książki. W szczególności: „O dezintegracji pozytywnej”, „Osobowość i jej kształtowanie przez dezintegrację pozytywną”, „Dezintegracja pozytywna”, „Psychoterapia przez rozwój”.

Spis treści:

Od Autora

ROZDZIAŁ I – ZASADY ŻYCIA

a) Zasada przyjemności
b) Zasada rzeczywistości
c) Wielopoziomowość potrzeb przyjemnościowych i funkcji rzeczywistości
d) Zasada rozwoju
e) Istnienie i rozwój

ROZDZIAŁ II – POTENCJAŁ ROZWOJOWY

a) Rotencjał rozwojowy negatywny i pozytywny
b) Wszechstronne, wielopoziomowe jakości i natężenia potencjału rozwojowego
c) Główne jakości potencjału rozwojowego
d) Potencjał przyspieszonego rozwoju
e) Potencjał rozwojowy oraz wpływ otoczenia i rola czynnika trzeciego w rozwoju tego potencjału

ROZDZIAŁ III – STADIA I POZIOMY ROZWOJU

a) Człowiek w aspekcie biologicznym
b) Aspekty somatopsychiczne, psychosomatyczne i psychiczne w rozwoju

ROZDZIAŁ IV – PRZEKROCZENIE CYKLU BIOLOGICZNEGO I INNYCH CYKLÓW ŻYCIOWYCH CZŁOWIEKA

ROZDZIAŁ V – PRZYSTOSOWANIE I NIEPRZYSTOSOWANIE W ROZWOJU

a) Przystosowanie pozytywne i negatywne
b) Przystosowanie i nieprzystosowanie do siebie i otoczenia
c) Przystosowanie pozytywne i nieprzystosowanie pozytywne
d) Konformizm i nieprzystosowanie pozytywne, czyli antykonformizm
e) Nieprzystosowanie w służbie hierarchii wartości

ROZDZIAŁ VI – HIERARCHIA WARTOŚCI W ROZWOJU

a) Gatunkowość, indywidualizm oraz autentyczność w rozwoju
b) Uczłowieczenie przez wartości
c) Obiektywizm wartości i celów
d) Mierzenie funkcji uczuciowych i popędowych oraz „mierenie” wartości i celów

ROZDZIAŁ VII – OSOBOWOŚĆ

a) O definicjach osobowości
b) Nie każda jednostka ma osobowość
c) Rozwój ku osobowości
d) Osobowość i dezintegracja pozytywna

ROZDZIAŁ VIII – IDEAŁ KONKRETNY

a) Jeszcze raz o strukturze ideału indywidualnego i społecznego albo o strukturze esencji indywidualnej i społecznej
b) Praktyczne znaczenie tak ujętego ideału

ROZDZIAŁ IX – NIEDOROZWÓJ UCZUĆ I POPĘDÓW

a) Niedorozwój rządzi rozwojem
b) Psychopatia
c) Szkody płynące ze strony osobników niedorozwiniętych uczuciowo i popędowo
d) O rozpoznawaniu upośledzenia uczuciowego i popędowego

ROZDZIAŁ X – NORMA I ROZWÓJ

ROZDZIAŁ XI – PROCESY ROZWOJOWE ORAZ SPRAWNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁANIA

ROZDZIAŁ XII – PASJA ROZWOJU

a) Wartości potencjału rozwojowego
b) „Nowa rzecz pod słońcem” w rozwoju
c) Rola wartości w rozwoju
d) „Ponad wszystko inne”

ZAKOŃCZENIE

WYKAZ PUBLIKACJI KSIĄŻKOWYCH AUTORA