Osobowość i jej kształtowanie poprzez dezintegrację pozytywną - Dezintegracja Pozytywna
Dezintegracja Pozytywna > Publikacje K. Dąbrowskiego > Książki K.Dąbrowskiego > Osobowość i jej kształtowanie poprzez dezintegrację pozytywną

Osobowość i jej kształtowanie poprzez dezintegrację pozytywną

Kazimierz Dąbrowski

Foto:

Język publikacji: polski [PL]
Tytuł w j. angielskim: Personality and its development through positive disintegration
Rok wydania: 1975, Warszawa
Wydawnictwo: Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej
Ilość stron: 245

Spis treści:

1. Definicja osobowości
Wstęp
Trwałość, powszechność i wyjątkowość pozytywnych cech ludzkich
Najważniejsze cechy osobowości ludzkiej
– Właściwości naszego umysłu
– Niektóre cechy społeczne i moralne
– Odczucia estetyczne
– Niektóe właściwości indywidualne osobowości
– Samouświadoienie, samowybranie, samopotewierdzenie i samowychowanie
Jeszcze o definicji osobowości

2. Instynkt rozwojowy, integracja pierwotna i dezintegracja
Instynkt rozwojowy, jego rolaw ukształtowaniu osobowości
Poszczególne fazy instynktu rozwojowego
Integracja pierwotna
Dezintegracja
– Dezintegracja i jej rodzaje
– Dezintegracja jednopoziomowa
– Dezintegracjawielopoziomowa
– Inne rodzaje dezintegracji
Dezintegracja a zaburzenia psychiczne i somatyczne
– Dezintegracja w zaburzeniach psychicznych
– Dezintegracja w chorobach somatycznych
– Dezintegracja na niektórych terenach fizjologii i psychofizjologii

3. Dezintegracja pozytywna
Ogólna charakterystyka dezintegracji pozytywnej
Podstawowe dynamizmy dezintegracji pozytywnej
– Zaniepokojenie sobą i niezadowolenie z siebie
– Poczucie wstydu i winy
– Poczucie niższości w stosunku do samego siebie
– Nieprzystosowanie pozytywne
– „Przedmiot-podmiot” w sobie
– „Czynnik trzeci”
– Ośrodek dyspozycyjno-kierowniczy
– Ideał osobowości
– Zależności iędzy głównymi dynamizmami
– Środowisko wewnętrzne
– Potencjał rozwojowy
– Wzmożona pobudliwość psychiczna
Następstwa dezintegracji pozytywnej
– Wpływ dezintegracji pozytywnej na poszczególne instynkty
– Dezintegracja w rozwoju uczuć
– Wpływ dezintegracji na czynności woli
– Dezintegracja a czynności umysłowe
Integracja wtórna
– Pojęcie integracji
– Rodzaje integracji wtórnej
Początki procesu pełnej integracji

4. Metody kształtowania osobowości
Wstęp
Cechy które powinny być ukształtowane
Zawiązki dynamizmów dezintegracyjnych – zasadnicze narzędzia procesu kształtowania osobowości
Niektóre warunki wewnętrzne i zewnętrzne kształtowania osobowości
Metoda pozytywnej dezintegracji w zastosowaniu do trudnych i nerwowych dzieci oraz młodzieży
Niektóre szczegółowe zasady psychoterapii psychonerwic oparte na teorii dezintegracji pozytywnej
Doradca i jej rola w terapii poprzez dezintegrację pozytywną

5. Przykłady rozwoju osobowości historycznych
Wprowadzenie
Pierwsza grupa osobowości
– Michał Anioł
– Jack Ferguson
– Jan Władysław Dawid
Druga grupa osobowości
– Wstęp
– Marcel Proust
– Blaise Pascal
– Miguel de Unamuno

6. Konkluzje dotyczące ujęcia osobowości

7. Uzupełnienie – zasady badania i „mierzenia” osobowości

8. Przypisy