Nota o Instytucie Higieny Psychicznej z 1936 roku - Dezintegracja Pozytywna
Dezintegracja Pozytywna > WSHP i PIHP > Nota o Instytucie Higieny Psychicznej z 1936 roku

Nota o Instytucie Higieny Psychicznej z 1936 roku

Źródło: NAUKA POLSKA, 1936 nr XXI, s. 264-165/ Dział: KRONIKA POLSKA/ INSTYTUT HIGJENY PSYCHICZNEJ w Warszawie (ul. Puławska 91, Amelin Dolny). Instytut powstał w 1935 r. przy Państwowej Szkole Higieny. Zaczątkiem jego były: Przychodnia i Oddział Neuropsychiatrji Dziecięcej i Pedagogiki Leczniczej, zorganizowane przy szpitalnictwie miejskim we wrześniu 1933 r. Do zadań Instytutu należy: – a) […]

Foto: Referat Gabarytów

Źródło: NAUKA POLSKA, 1936 nr XXI, s. 264-165/ Dział: KRONIKA POLSKA/

INSTYTUT HIGJENY PSYCHICZNEJ w Warszawie (ul. Puławska 91, Amelin Dolny).

Instytut powstał w 1935 r. przy Państwowej Szkole Higieny. Zaczątkiem jego były:
Przychodnia i Oddział Neuropsychiatrji Dziecięcej i Pedagogiki Leczniczej, zorganizowane przy szpitalnictwie miejskim we wrześniu 1933 r.

Do zadań Instytutu należy:
– a) prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie higieny psychicznej
– b) propaganda i nauczanie higieny psychicznej oraz
– c) organizowanie i prowadzenie placówek, mających na celu zapobieganie chorobom umysłowym i nerwowym.

Dotychczas uruchomiono:
(1) Przychodnię dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami nerwowymi, psychicznymi i trudnościami wychowawczymi,
(2) Oddział obserwacyjny dla dzieci na 40 łóżek
(3) Przychodnię dla dorosłych z zaburzeniami i psychicznymi i nerwowymi.

W stadium organizacji są:
(1) Laboratorium szpitalne
(2) Pracownia roentgenologiczna
oraz Oddziały:
1) Oddział elektroterapii
2) Oddział hydroterapii
3) Oddział terapii pracy (warsztaty).

Instytut organizuje odczyty dla rodziców dzieci ze szkół powszechnych.

Biblioteka naukowa Instytutu obejmuje na razie (w 1936 r.) ok. 300 tomów.
Instytut prowadzi Wydawnictwo – popularnej biblioteczki dla rodziców i wychowawców z zakresu higieny psychicznej.

Personel naukowy Instytutu składa się z trzech lekarzy i jednego psychologa. Kierownikiem Instytutu jest dr K. Dąbrowski.

Ponadto istnieje Komitet Naukowy Instytutu, złożony z członków Państwowej Naczelnej Rady Zdrowia. Skład jego stanowią: (1) prof. J. Mazurkiewicz, (2) prof. W. Grzywo-Dąbrowski, (3) prof. S. Baley, (4) dr M. Grzegorzewska, (5) doc. dr Wł. Sterling, (6) doc. dr G. Szulc, i (7) dr H. Palester.

Instytut korzysta z subsydiów Fundacji Rockefellera ( w r. 1935/36, jako organizacyjnym,
ok. 75 000 zł), z subwencji Ministerstwa Opieki Społecznej (w 1935 r. ok. 35 000 zł) i z wpływów własnych.

Opracowanie:
dr hab. Tadeusz Kobierzycki – Instytut Ego-Analizy Askeion , Warszawa 2016.