Ludzie TDP - Dezintegracja Pozytywna

Ewa Hyży, Dr

Ewa Hyży, Dr   Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie filozofii, obecnie zatrudniona na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Po wielu latach pracy na uczeniach amerykańskich (m.in. Metropolitan State College of Denver i Denver University) przyjechała w 2005 roku do Polski, początkowo do Instytutu Filozofii UMCS w Lublinie.   Od 1992 roku współpracuje z pismem psychologicznym Advanced […]

Ewa Rzechowska, Dr hab., prof KUL

Ewa Rzechowska, Dr hab., prof KUL Przewodnicząca Komitetu Naukowego I Międzynarodowego Sympozjum Naukowego „Kazimierz Dąbrowski i Jego dzieło we współczesnej psychologii. W dziesiątą rocznicę śmierci Ks. Prof. Franciszka Leśniaka” Lublin – Polska 18-19.10.2013       Odnośniki:   1. Nota na stronach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego: http://www.kul.pl/dr-hab-ewa-rzechowska,art_28732.html   2. Profil w bazie Nauka Polska: http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=14239&lang=pl

Filip Maj

Filip Maj Filip Maj  – doktor filozofii (2013). Autor artykułów z antropologii filozoficznej, filozofii sztuki (twórczość i terapia) i filozofii medycyny (zdrowie i rozwój). Asystent – wolontariusz w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Jest wydawcą i redaktorem naczelnym kwartalnika HEKSIS.     Publikacje naukowe: 1) Psychoanalityczne i egzystencjalne problemy twórczości w: Humanistyka i Przyrodoznawstwo. […]

Franciszek Leśniak, Ks. Prof dr hab.

Franciszek Leśniak, Ks. Prof dr hab. Nota biograficzna w księgozbiorze FIDES

Halina Romanowska-Łakomy, Dr. hab. n. hum. prof. UWM

Halina Romanowska-Łakomy, Dr. hab. n. hum. prof. UWM   Profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Kierownik Zakładu Antropologii Filozoficznej, Filozofii Kultury i  Estetyki Wydział Humanistyczny     Habilitacja: filozofia i socjologia – antropologia filozoficzna- Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1988 Tytuł pracy habilitacyjnej: Tendencja do miłości i wolności – praźródło osobowego wymiaru psychiki. Recenzenci- prof. dr hab. […]

Iwona Niewiadomska, Dr hab.

Iwona Niewiadomska, Dr hab. Linki: 1. Profil w bazie Nauka Polska

Jerzy Skawroń, O. dr hab.

Jerzy Skawroń, O. dr hab. Ojciec Karmelita. Proboszcz Parafii p.w. św. Anny w Trutowie (diecezja Włocławska).   11. 06. 2009  O. dr Jerzy Skawroń O. Carm uzyskał habilitację na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Temat rozprawy habilitacyjnej: „Noc ducha i dezintegracja pozytywna” (Kraków 2007).   Praca jest próbą podjęcia i pogłębienia problemu aspektu […]

Laurence F. Nixon, Ph.D.

Laurence F. Nixon, Ph.D.