Lista wykładowców na specjalizacji - psychologia kliniczna - Dezintegracja Pozytywna
Dezintegracja Pozytywna > WSHP i PIHP > Lista wykładowców na specjalizacji – psychologia kliniczna

Lista wykładowców na specjalizacji – psychologia kliniczna

Lista wykładowców na specjalizacji – psychologia kliniczna. Wykaz kolokwiów i egzaminów. (opracował – Tadeusz Kobierzycki, Warszawa 1981) ROK I – Rok Akademicki 1947/48 Trymestr I, II i III. 1. Borowiec, W.(dr) – Anatomia ogólna (I, II i III trymestr) 2. Geysztor, M. (prof. dr) – Biologia ogólna (I, II i III trymestr) 3. Kacprzak, M.(prof. […]

Lista wykładowców na specjalizacji – psychologia kliniczna.
Wykaz kolokwiów i egzaminów.

(opracował – Tadeusz Kobierzycki, Warszawa 1981)

ROK I – Rok Akademicki 1947/48 Trymestr I, II i III.

1. Borowiec, W.(dr) – Anatomia ogólna (I, II i III trymestr)
2. Geysztor, M. (prof. dr) – Biologia ogólna (I, II i III trymestr)
3. Kacprzak, M.(prof. dr) – Medycyna społeczna z uwzględnieniem eugeniki (I i II trymestr)
4. Kacprzak, M.(prof. dr) – Medycyna społeczna (III trymestr)
5. Krajewski (prof. dr) – Fizjologia (II i III trymestr)
6. Łęcki (dr) – Hifiena ogólna i szkolna (II i III trymestr)
7. Michalski (prof. dr hab.) – Antropologia ogólna (I, II i III trymestr)
8. Michałowicz, M. (prof. dr) – Biologiczne podstawy podziału typów ludzkich (I, II i III trymestr)
9. Narutowicz-Krasowska, Z.(?) – Psychologia ogólna (I, II i III trymestr)
10. Poplewski (prof. dr) – Anatomia – układu nerwowego (II i III semestr)
11. Staniec, M.(mgr) – Logika z metodologią (I, II i III trymestr)
12. Talejko (mgr) – Polska współczesna (II i III trymestr)
13. Wojciechowska, H. (dr) – Ćwiczenia z psychologii ogólnej (I, II i III trymestr)

II ROK – Rok Akademicki 1948/49 Trymestr I, II, III.
1. Bigeleisen (doc. dr) – Biometria z seminarium (I, II, III trymestr)
2. Burzycka (mgr) – Metody badań testowych (I, II, III trymestr)
3. Falkowski (doc. dr) – Patologia układu nerwowego (I, II, III trymestr)
4. Falkowski (doc. dr) – psychiatria (I, II, III trymestr)
5. Hartwig (dr) – patologia ogólna (II, III trymestr)
6. Klimowicz (doc. dr) – Psychologia dziecka (I, II, III trymestr)
7. Korzeniowski (dr) – Psychopatologia (I, II, III trymestr)
8. Michalski (prof. dr) – Antropologia społeczna i psychiczna (I, II, III trymestr)
9. Michałowicz (prof. dr) – Patofizjologia wieku dziecięcego (I, II, III trymestr)
10. Staniec (mgr) – Wstęp do filozofii (I, II, III trymestr)
11. Talejko (mgr) – Socjologia (I, II, III trymestr)
12. Uklejska (dr) – Psychologia z seminarium (I trymestr)
13. Uklejska (dr) – Pedagogika (II, III trymestr)
14. Wojciechowska (dr) – Ćwiczenia testowe (I, II, III trymestr)
15. Zajączkowski (dr) – Alkoholizm i narkomania (I, II, III trymestr)

III ROK – Rok Akademicki 1949/50 Trymestr I, II, III.
1. Baley, S.(prof. dr) – Higiena psychiczna (I, II trymestr)
2. Burzycka (mgr) – Organizacja opieki psychologicznej w szkole (I, II trymestr)
3. Gron , Z (doc. dr)– Historia nowoczesnych ruchów i doktryn społecznych (I, II trymestr)
4. Jaroszyński, J. (dr) – Metody badań klinicznych (I, II trymestr)
5. Kaczyńska, M.( dr) – Psychologia charakteru (I, II trymestr)
6. Kaczyńska, M. (dr) – Metody psychologii klinicznej (I, II, III trymestr)
7. Kancewicz (dr) – Opieka otwarta nad psychicznie chorymi (I trymestr)
8. Korzeniowski ( dr) – Kryminologia (III trymestr)
9. Krajewska, A (as.) – Ćwiczenia z fizjologii (I trymestr)
10. Krajewski (doc. dr) – Fizjologia ogólna (I, II trymestr)
11. Mazur (dr) – psychologia głębinowa (II trymestr)
12. Mazur (dr) – podstawy teoretyczne psychiatrii (III trymestr)
13. Michałowicz, M. (prof. dr) – Psychologia wychowawcza (I, II trymestr)
14. Mitrynowicz (doc, dr) – Zaburzenia mowy (III trymestr)
15. Panasiewicz (as. ) – Ćwiczenia z fizjologii (I trymestr)
16. Szymańska, Z. (dr) – Neuropsychiatria wieku dziecięcego (I, II, III trymestr)
17. Starczewski (dr) – Organizacja opieki społecznej (III trymestr)
18. Uklejska, M. (dr) – Organizacja i techniki porad wychowawczych (III trymestr)
19. Zajączkowski (dr) – Psychonerwice (III trymestr)

IV ROK
Rok. Akad. 1950/51 Trymestr
Mazur (dr) – Seminarium z teoretycznych podstaw psychiatrii

WYŻSZA SZKOŁA HIGIENY PSYCHICZNEJ
SEKCJA – PSYCHOLOGIA KLINICZNA

IMMATRYKULACJA – 10.11.1947 R.
Przewodniczący Rady Profesorów WSHP
Prof. dr M. Michałowicz

WYKAZ KOLOKWIÓW I EGZAMINÓW

1. Alkoholizm i narkomania
2. Anatomia i fizjologia ogólna (z ćwiczeniami)
3. Anatomia układu nerwowego (z ćwiczeniami)
4. Antropologia ogólna (z ćwiczeniami)
5. Antropologia społeczna i psychiczna (z ćwiczeniami)
6. Biologia ogólna
7. Biologiczne podstawy podziału typów ludzkich
8. Ćwiczenia z psychologii ogólna
9. Fizjologia
10. Higiena ogólna i szkolna oraz medycyna społeczna (z uwzględnieniem eugeniki)
11. Higiena psychiczna (seminarium)
12. Historie ruchów i doktryn społecznych
13. Język niemiecki
14. Kryminologia
15. Logika z metodologia
16. Metody badań psychologicznych (z ćwiczeniami)
17. Metody psychologii klinicznej (z ćwiczeniami)
18. Neuropsychiatria wieku dziecięcego (z demonstracjami)
19. Opieka nad chorymi
20. Organizacja opieki społecznej w Polsce i zagranicą
21. Organizacja opieki w szkole
22. Organizacja i technika poradnictwa wychowawczego
23. Patofizjologia wieku dziecięcego
24. Patologia
25. Patologia układu nerwowego
26. Pedagogika
27. Psychiatria
28. Polska współczesna
29. Psychologia charakteru (seminarium)
30. Psychologia dziecka
31. Psychologia wychowawcza (z ćwiczeniami)
32. Psychonerwice
33. Psychopatologia ogólna (z demonstracjami)
34. Socjologia
35. Statystyka w zastosowaniu do zjawisk społecznych i psychicznych (z ćwiczeniami)
36. Wybrane zagadnienie z patosocjologii
37. Teorie Podstaw Psychoterapii
38. Teorie Podstaw Psychoterapii
39. Wstęp do filozofii
40. Zaburzenia mowy (z ćwiczeniami)

ZAKOŃCZENIE STUDIÓW

Dnia 16. XII 1952r. XY – otrzymała
DYPLOM ukończenia
Wydziału Psychologii Klinicznej
Rektor …
Warszawa dnia 16/XII 1952r.

DYPLOM
XY – odbyła przepisane czteroletnie studia w Wyższej Szkole Higieny Psychicznej na wydziale Psychologii Klinicznej
Dyplom niniejszy wydano na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22.XII.1949r. w sprawie Wyższej Szkoły Higieny Psychicznej w Warszawie (Dz. U. RP. Nr 65, poz. 534).
Warszawa, dnia 16 grudnia 1952 r.

Rektor – Prof. Michałowicz
Kierownik Wydz. – Zajączkowski