Lista współpracowników Państwowego Instytutu Higieny Psychicznej (PIHP) i jego oddziałów terenowych w Polsce oraz Wyższej Szkoły Higieny Psychicznej (WSHP) - w Warszawie - Dezintegracja Pozytywna
Dezintegracja Pozytywna > WSHP i PIHP > Lista współpracowników Państwowego Instytutu Higieny Psychicznej (PIHP) i jego oddziałów terenowych w Polsce oraz Wyższej Szkoły Higieny Psychicznej (WSHP) – w Warszawie

Lista współpracowników Państwowego Instytutu Higieny Psychicznej (PIHP) i jego oddziałów terenowych w Polsce oraz Wyższej Szkoły Higieny Psychicznej (WSHP) – w Warszawie

Opracowanie wstępne na podstawie ustnych relacji prof. dr med. Kazimierza Dąbrowskiego w latach 1970-1980.

Lista współpracowników Państwowego Instytutu Higieny Psychicznej (PIHP) i jego oddziałów terenowych w Polsce oraz Wyższej Szkoły Higieny Psychicznej (WSHP) – w Warszawie

(opracowanie wstępne na podstawie ustnych relacji prof. dr med. Kazimierza Dąbrowskiego w latach 1970-1980 – opr. w r. 1989 przez Tadeusza Kobierzyckiego, lista wymaga uzupełnienia)

1) Alchimowicz , Zofia (dr) – pracownik kliniczny, szkolenia i poradnictwo psychologiczne
2) Baley, Stefan (prof. dr) – współpraca naukowa PIHP i WSHP
3) Biegelaisen-Żelazowski (dr) – organizator i kierownik pracowni testów PIHP, wykładowca WSHP
4) Bielawski, Oskar (dr med.), kierownik oddziału PIHP w Poznaniu , organizator sanatorium w Spławiu
5) Bilikiewicz, Tadeusz (prof. dr med.) (1901-1980), kierownik Oddziału PIHP w Gdańsku, wykładowca WSHP (1945)
6) Błachowski Stefan (prof. dr) – współpraca naukowa PIHP i WSHP
7) Bornsztajn, Maurycy (prof. dr) – współpraca naukowa PIHP i WSHP
8) Dąbrowski Stefan (mgr)– kierownik wydawnictw PIHP, redaktor „Zdrowia Psychicznego”
od 1945 roku (brat Dr Kazimierza Dąbrowskiego)
9) Demianowski , Adrian (prof. dr)– członek Rady Naukowej PIHP, organizator i kierownik Oddziału Klinicznego PIHP we Wrocławiu
10) Demianowska, Maria (doc dr) – współpraca naukowa i kliniczna Oddziału PIHP we Wrocławiu
11) Falkowski Adam (doc. dr) – wykładowca w Tajnym Studium Higieny Psychicznej w Zagórzu (1942)
12) Goryński , Ludwik(dr med.) – współpraca kliniczna PIHP (Dział Organizacyjny) – zginął w egzekucji publicznej w czasie II wojny światowej w Warszawie
13) Grzywak-Kaczyńska, Maria (dr) (1886-1979) – współzałożycielka Wyższej Szkoły Higieny Psychicznej ; wykładowca w Tajnym Studium Higieny Psychicznej w Zagórzu (1942)
14) Groer, Franciszek (prof. dr) (1887-1965)– członek Rady Naukowej PIHP,
15) Hessen Sergiusz (prof. dr) – wykładowca w Tajnym Studium Higieny Psychicznej w Zagórzu (1942)
16) Hurynowicz, Janina (prof. dr) – kierownik oddziału PIHP w Toruniu, członek Rady Naukowej PIHP
17) Kacprzak, Marcin (prof. dr) (1888 – 1968) – członek Rady Naukowej PIHP, wykładowca WSHP
18) Kreutz, Mieczysław (prof. dr) (1893-1971), pracownik Oddziału PIHP we Wrocławiu, wykładowca WSHP (1945)
19) Kunicki , Adam (dr) (1903-1989), wykładowca w Tajnym Studium Higieny Psychicznej w Zagórzu
20) Lipiński, Edward (prof. dr) (1888-1986) – ekonomista, wykładowca WSHP (1945)
21) Michalski , Ireneusz(prof. dr) – kierownik oddziału PIHP w Łodzi, wykładowca WSHP
22) Michałowicz , Mieczysław (prof. dr med.) (1876-1965) – przewodniczący Rady Naukowej Profesorów PIHP, rektor WSHP (1945)
23) Poniatowska – Kobierska, Jadwiga (dr med.) – ordynator oddziału dla dorosłych PIHP, współzałożycielka Towarzystwa Kultury Moralnej w Warszawie, pracownik 1937-1939, /potem Oświęcim /
24) Radło, Piotr (dr med.) (zm. 1946) – wykładowca i popularyzator higieny psychicznej, w Tajnym Studium Higieny Psychicznej w Zagórzu (1942) w Zagorzu (pochowany w lesie w Zagórzu, koło tzw. Zameczku – gm. Wiązowna k. Warszawy, obok grób K. Dąbrowskiego)
25) Stryjeński, Władysław (dr med.) – kierownik filii PIHP w Krakowie , organizator oddziału klinicznego dla dzieci, członek Rady Naukowej PIHP
26) Strzemecka-Radomska, Helena (mgr) – pedagog, kierownik pracowni PIHP, wykładowca WSHP.
27) Suchodolski Bogdan (prof. dr), wykładowca WSHP (1945)
28) Szczytt-Niemirowicz, Kazimierz (dr med.)– 1937-1939 – zastępca kierownika PIHP /zginął w Katyniu/.
29) Szmydt, Jadwiga (dr) – psycholog kliniczny, współzałożycielka Ośrodka w Zagórzu oraz Towarzystwa Kultury Moralnej w Warszawie
30) Szuman , Stefan(prof. dr) – kierownik pracowni testów PIHP, wykładowca WSHP (1945-1951)
31) Szymańska-Rozenblum (dr med.) – kierownik poradni dla dzieci PIHP
32) Zajączkowski , Henryk (dr med.)– kierownik poradni dla dorosłych PIHP, wykładowca WSHP