Książki różnych autorów - Dezintegracja Pozytywna

Noc ducha i dezintegracja pozytywna

Obie koncepcje dzieli około 400 lat. Św. Jan od Krzyża żył i działał pomiędzy rokiem 1542 a 1591, prof. Kazimierz Dąbrowski przyszedł na świat w r. 1902, zaś zmarł w 1980. Pozostawili po sobie prace, które na krótko przykuły uwagę im współczesnych…

Osoba. Dylematy rozwoju. Studium metakliniczne

Studium metakliniczne

Osobowość i komunikacja w społeczeństwie transformacji

Positive Disintegration

Please note that the content of this book primarily consists of articles available from Wikipedia or other free sources online.

Rozwój osobowy w Kazimierza Dąbrowskiego Teorii Dezintegracji Pozytywnej. Materiały konferencyjne

Wszechstronny rozwój jednostki w społeczeństwie demokratycznym. Związek teorii dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego z koncepcją demokracji Gustawa Radbrucha

Niniejsze opracowanie nakreśla filozoficzno-prawną koncepcję demokracji dopełnioną przez filozofię człowieka zawartą w teorii dezintegracji pozytywnej.