Książki różnych autorów - Dezintegracja Pozytywna

Rozwój osobowy człowieka. Badania w kontekście teorii dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego

„W zagadnieniu rozwoju tkwi zawsze możność stawiania niektórych hipotez i przeżywania pewnej nadziei, że jednak nasze badania naukowe czy nasz postęp w świecie przeżyć wewnętrznych pozwoli nam na choćby nikłe, częściowe przekroczenie niepoznawalnego.”

Antropologia filozoficzna w ujęciu polskiej szkoły higieny psychicznej

Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015

Contemporary Interpretations and Applications of the Theory of Positive Disintegration

The authors of the present study intend to show that the Theory of Positive Disintegration of K. Dabrowski can be widely applied today.

Dabrowski’s Theory of Positive Disintegration

Zbiór artykułów, napisanch przez autorów popularyzujących Teorię dezintegracji pozytywnej w Ameryce Północnej. Znaczna część z nich była studentami Kazimierza Dąbrowskiego lub z nim współpracowała.

An Examination of the Relationships Between Ego Development, Dabrowski’s Theory of Positive Disintegration, and the Behavioral Characteristics of Gifted Adolescents

The purpose of this study was to explore the relationships between ego development, Dabrowski’s theory of positive disintegration (TPD), and the social, emotional, and behavioral characteristics of gifted adolescents.

Humanistyczna Terapia Rozwojowa

Książka przedstawia teorię, podpartą przykładami z długoletniej praktyki, w której Autorka zwracała w szczególny sposób uwagę na wspomaganie osobowego rozwoju.

Living With Intensity: Understanding the Sensitivity, Excitability, and the Emotional Development of Gifted Children, Adolescents, and Adults

Understanding the Sensitivity, Excitability, and the Emotional Development of Gifted Children, Adolescents, and Adults

Making Great Kids Greater. Easing the Burden of Being Gifted.

Książka napisana w formie przewodnika dla nauczycieli. Pokazuje w jaki sposób rozwijać talenty i umiejętności uczniów i studentów szczególnie uzdolnionych i utalentowanych.