Konferencje - Dezintegracja Pozytywna

WYKŁAD: Osobowość, rozwój i twórczość / Personality, development and creativity

WYKŁAD: Osobowość, rozwój i twórczość / Personality, development and creativity Dr hab. Tadeusz Kobierzycki, prof. UMFCh (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina)   [PL] Kazimierz Dąbrowski (1902-1980) umieścił uzdolnienia pomiędzy zainteresowaniami i talentami. Weryfikował je za pomocą pojęć zdrowia i choroby psychicznej. Talent w ramach teorii dezintegracji pozytywnej można rozumieć jako rodzaj jaźni, która scala poznanie (zmysłowe […]

WYKŁAD: Pięć poziomów rozwoju moralnego według Dąbrowskiego i ich ograniczenia / Dabrowski’s Five Levels of Moral Development and its Limitations

WYKŁAD: Pięć poziomów rozwoju moralnego według Dąbrowskiego i ich ograniczenia / Dabrowski’s Five Levels of Moral Development and its Limitations Prof. Piotr Bołtuć (University of Illinois, USA)   [PL] Teoria rozwoju moralnego K. Dąbrowskiego rozpatruje dezintegrację (na drugim poziomie) jako warunek sine qua non rozwoju osobowości. Poziomy: 3, 4 i 5 są osiągalne tylko na […]

WYKŁAD: Rozwój psychiczny twórczych nastolatków w teorii dezintegracji pozytywnej / Psychological Development of Creative Adolescents through the Theory of Positive Disintegration

WYKŁAD: Rozwój psychiczny twórczych nastolatków w teorii dezintegracji pozytywnej / Psychological Development of Creative Adolescents through the Theory of Positive Disintegration Dr Krystyna Laycraft (The Center for Chaos Studies, Canada)   [PL] Celem badań było zbadanie twórczości i jej roli jako komponentu rozwoju psychicznego młodych ludzi. Dla potrzeb badań jakościowych została zastosowana fenomenologia hermeneutyczna w […]

X Międzynarodowy Kongres Dąbrowskiego / The Tenth International Dabrowski Congress

X Międzynarodowy Kongres Dąbrowskiego / The Tenth International Dabrowski Congress Curtis Doubletree Hotel, Denver, Colorado USA, July 19-21, 2012   “From Conflict to Peace Both Personally and Globally” The theme of this conference reflects on the process of development in Dabrowski’s