Konferencje - Dezintegracja Pozytywna

REFERAT: Myśl Kazimierza Dąbrowskiego w świetle filozofii nauki (Kazimierz Dąbrowski, Thomas Kuhn, Karl Popper) / Kazimierz Dabrowski’s Thought in the light of science philosophy (Kazimierz Dabrowski, Thomas Kuhn, Karl Popper)

REFERAT: Myśl Kazimierza Dąbrowskiego w świetle filozofii nauki (Kazimierz Dąbrowski, Thomas Kuhn, Karl Popper) / Kazimierz Dabrowski’s Thought in the light of science philosophy (Kazimierz Dabrowski, Thomas Kuhn, Karl Popper) Dr Anita Bonisławska (London, United Kingdom)   [PL] Kryzys może stać się w życiu człowieka momentem przełomowym, kiedy przed człowiekiem otwierają się nowe możliwości poznawcze. […]

REFERAT: O poziomach procesu rozwojowego i jego typowych wytworach / The levels of development process and its typical results

REFERAT: O poziomach procesu rozwojowego i jego typowych wytworach / The levels of development process and its typical results Dr Henryk Jarosiewicz (Uniwersytet Wrocławski)   [PL] Celem artykułu jest zarysowanie relacyjnego modelu procesu rozwojowego wyjaśniającego mechanizm dezintegracji pozytywnej. Autor wyróżnia zasadnicze etapy procesu, poziomy rozwoju oraz jego wytwory, a także typowe odmiany tychże wytworów. Omawiając […]

REFERAT: Poczucie własnej tożsamości u osób w wieku średnim w niestabilnej sytuacji życiowej w świetle K. Dąbrowskiego Teorii Dezintegracji Pozytywnej

REFERAT: Poczucie własnej tożsamości u osób w wieku średnim w niestabilnej sytuacji życiowej w świetle K. Dąbrowskiego Teorii Dezintegracji Pozytywnej Dr hab. Ewa Rzechowska, prof. KUL, mgr Małgorzata Kajda, mgr Kamila Król (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)     [PL] W psychologii rozwojowej okres średniej dorosłości przedstawiany jest jako czas specyficznych przemian, które dokonują […]

REFERAT: Poziomy rozwoju miłości w Teorii Dezintegracji Pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego. Studium przypadku / The levels of love development in Theory of Positive Disintegration Kazimierz Dąbrowski. Case Study

REFERAT: Poziomy rozwoju miłości w Teorii Dezintegracji Pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego. Studium przypadku / The levels of love development in Theory of Positive Disintegration Kazimierz Dąbrowski. Case Study Dr Anna Jarmołowska (Uniwersytet Gdański)   [PL] Celem przeprowadzonych badań była próba zastosowania terminów Teorii Dezintegracji Pozytywnej do ujęcia dynamiki procesu rozwoju miłości i kształtowania się instynktu seksualnego […]

REFERAT: Prace naukowe dr medycyny i filozofii Kazimierza Dąbrowskiego, docenta Uniwersytetu Genewskiego z zakresu psychopatologii (1934 r.), oceniane przy kwalifikacji do przewodu habilitacyjnego w Polsce na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu (1948 r.)

REFERAT: Prace naukowe dr medycyny i filozofii Kazimierza Dąbrowskiego, docenta Uniwersytetu Genewskiego z zakresu psychopatologii (1934 r.), oceniane przy kwalifikacji do przewodu habilitacyjnego w Polsce na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu (1948 r.) / Source material from Wroclaw Medical University Archive presented in pictures, made accessible during Phd study in 2009 with written […]

REFERAT: Problem rozwoju w Teorii Psychofizjologicznej Jana Mazurkiewicza oraz Teorii Dezintegracji Pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego / The problem of the development in the Theory Psychophysiological of Jan Mazurkiewicz and in theory the Positive Disintegration of Kazimierz Dabrowski

REFERAT: Problem rozwoju w Teorii Psychofizjologicznej Jana Mazurkiewicza oraz Teorii Dezintegracji Pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego / The problem of the development in the Theory Psychophysiological of Jan Mazurkiewicz and in theory the Positive Disintegration of Kazimierz Dabrowski Dr Grzegorz Hetman (Uniwersytet Śląski)   [PL] W tym artykule chcemy pokazać podstawy psychofizjologiczne rozwoju według Jana Mazurkiewicza. Ale […]

REFERAT: Proces zdrowienia osób uzależnionych od alkoholu w kontekście Kazimierza Dąbrowskiego Teorii Dezintegracji Pozytywnej / The process of recovering persons with alcohol dependence in the context of Kazimierz Dąbrowski’s Theory of Positive Disintegration

REFERAT: Proces zdrowienia osób uzależnionych od alkoholu w kontekście Kazimierza Dąbrowskiego Teorii Dezintegracji Pozytywnej / The process of recovering persons with alcohol dependence in the context of Kazimierz Dąbrowski’s Theory of Positive Disintegration Mgr Szymon Juza, dr hab. Małgorzata Tatala (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)   [PL] Celem prezentacji jest próba ukazania procesu zdrowienia […]

REFERAT: Procesy integracji i dezintegracji w rozwoju człowieka: zróżnicowanie poczucia jakości życia w niestabilnej sytuacji rynkowej Dąbrowskiański model rozwoju eksponuje złożoność i zróżnicowanie indywidualnych biegów życia. / The integration and disintegration processes in human development: the differentiation of the sense of quality of life in the unstable market situation Dabrowski’s development model emphasizes complexity and differentiation of individual life spans.

REFERAT: Procesy integracji i dezintegracji w rozwoju człowieka: zróżnicowanie poczucia jakości życia w niestabilnej sytuacji rynkowej Dąbrowskiański model rozwoju eksponuje złożoność i zróżnicowanie indywidualnych biegów życia. / The integration and disintegration processes in human development: the differentiation of the sense of quality of life in the unstable market situation Dabrowski’s development model emphasizes complexity and […]