Konferencje - Dezintegracja Pozytywna

Creativity and Mental Health in The Process of Positive Disintegration – Tadeusz Kobierzycki

Creativity and Mental Health in The Process of Positive Disintegration – Tadeusz Kobierzycki go to the presentation>>

REFERAT: Felietonistyka Kazimierza Dąbrowskiego w latach 1978-1980 jako przykład poradnictwa psychologicznego / The feature writing of Kazimierz Dabrowski in the years 1978-1980 as an example of psychological counseling

REFERAT: Felietonistyka Kazimierza Dąbrowskiego w latach 1978-1980 jako przykład poradnictwa psychologicznego / The feature writing of Kazimierz Dabrowski in the years 1978-1980 as an example of psychological counseling Dr Magdalena Żurko (Uniwersytet Wrocławski)   [PL] W latach 1978-1980 Kazimierz Dąbrowski publikował na łamach ogólnopolskiego tygodnika studenckiego „itd” felietony oraz odpowiedzi na listy czytelników. Czasopismo cieszyło […]

I Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Kazimierz Dąbrowski i Jego dzieło we współczesnej psychologii.

I Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Kazimierz Dąbrowski i Jego dzieło we współczesnej psychologii. Ist International Scientific Symposium Kazimierz Dąbrowski and his work in contemporary psychology. / On the 10th anniversary of late Rev. Professor Franciszek Leśniak. Lublin – Poland, October 18-19 2013   Strona Seminarium: www.dezintegracjapozytywna.com   ORGANIZATORZY: Katedra Psychologii Rozwojowej KUL Instytut Kultury Moralnej oraz […]

IX Międzynarodowy Kongres Instytutu Dezintegracji Pozytywnej w Rozwoju Człowieka / The Ninth International Congress of the Institute for Positive Disintegration in Human Development

IX Międzynarodowy Kongres Instytutu Dezintegracji Pozytywnej w Rozwoju Człowieka / The Ninth International Congress of the Institute for Positive Disintegration in Human Development Interdyscyplinarna konferencja dotycząca Dezintegracji Pozytywnej Dąbrowskiego, widzianej przez pryzmat edukacji, psychologii, religii, filozofii, doradztwa, duchowości… Pheasant Run Resort, St. Charles, Illinois, USA, 22-24 Liipiec, 2010 / An interdisciplinary conference on Dabrowski’s theory […]

REFERAT: Charakterystyka zjawiska osamotnienia w kontekście Teorii Dezintegracji Pozytywnej K. Dąbrowskiego / The Phenomenon of Solitude Characteristics in the Context of K. Dabrowski’s Theory of Positive Disintegration

REFERAT: Charakterystyka zjawiska osamotnienia w kontekście Teorii Dezintegracji Pozytywnej K. Dąbrowskiego / The Phenomenon of Solitude Characteristics in the Context of K. Dabrowski’s Theory of Positive Disintegration Dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL, dr Joanna Chwaszcz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)   [PL] W pierwszej części wystąpienia zostanie przestawiona specyfika doświadczania osamotnienia na pięciu […]

REFERAT: Ciało człowieka jako problem dezintegracji pozytywnej / Man’s Body as a Problem of Positive Disintegration

REFERAT: Ciało człowieka jako problem dezintegracji pozytywnej / Man’s Body as a Problem of Positive Disintegration Dr Filip Maj (Heksis)   [PL] Tekst jest próbą wstępnego zarysowania rozumienia ciała człowieka w ujęciu Kazimierza Dąbrowskiego. Punktem wyjścia są neurologiczne, psychoanalityczne, psychologiczne podstawy badań Dąbrowskiego, uwzględniając takie pojęcia jak „przekroczenie cyklu biologicznego” i „nadpobudliwości” (sensualna, psychoruchowa, emocjonalna, […]

REFERAT: Co jest a co nie jest patologią? Zdrowie psychiczne w ujęciu rozwojowym / What is and what is not pathological? Mental health from a developmental perspective

REFERAT: Co jest a co nie jest patologią? Zdrowie psychiczne w ujęciu rozwojowym / What is and what is not pathological? Mental health from a developmental perspective Dr Anna Mróz (Uniwersytet Zielonogórski)   [PL] Kazimierz Dąbrowski proponuje definicję zdrowia psychicznego osadzoną w kontekście wielopoziomowego rozwoju i powiązaną ze zdolnością do osiągania dojrzałości osobowej. Jest to […]

REFERAT: Decentralizacja self a dezintegracja pozytywna / Decentralization of the “self” versus positive disintegration

REFERAT: Decentralizacja self a dezintegracja pozytywna / Decentralization of the “self” versus positive disintegration Dr Andrzej Jastrzębski OMI (Uniwersytet Adama Mickiewicza)   [PL] Proces decentralizacji self wpisuje się w szerszy prąd myślowy, który jest sprzeciwem wobec wywodzącego się od Kartezjańskiego cogito paradygmatu nauki. Chodzi tu o pozytywizm, neopozytywizm, czy scjentyzm, czyli używając frazeologii Mickiewiczowskiej: „szkiełko […]