IX Międzynarodowy Kongres Instytutu Dezintegracji Pozytywnej w Rozwoju Człowieka / The Ninth International Congress of the Institute for Positive Disintegration in Human Development - Dezintegracja Pozytywna
Dezintegracja Pozytywna > Konferencje i seminaria > IX Międzynarodowy Kongres Instytutu Dezintegracji Pozytywnej w Rozwoju Człowieka / The Ninth International Congress of the Institute for Positive Disintegration in Human Development

IX Międzynarodowy Kongres Instytutu Dezintegracji Pozytywnej w Rozwoju Człowieka / The Ninth International Congress of the Institute for Positive Disintegration in Human Development

IX Międzynarodowy Kongres Instytutu Dezintegracji Pozytywnej w Rozwoju Człowieka / The Ninth International Congress of the Institute for Positive Disintegration in Human Development Interdyscyplinarna konferencja dotycząca Dezintegracji Pozytywnej Dąbrowskiego, widzianej przez pryzmat edukacji, psychologii, religii, filozofii, doradztwa, duchowości… Pheasant Run Resort, St. Charles, Illinois, USA, 22-24 Liipiec, 2010 / An interdisciplinary conference on Dabrowski’s theory […]

IX Międzynarodowy Kongres Instytutu Dezintegracji Pozytywnej w Rozwoju Człowieka / The Ninth International Congress of the Institute for Positive Disintegration in Human Development

Interdyscyplinarna konferencja dotycząca Dezintegracji Pozytywnej Dąbrowskiego, widzianej przez pryzmat edukacji, psychologii, religii, filozofii, doradztwa, duchowości… Pheasant Run Resort, St. Charles, Illinois, USA, 22-24 Liipiec, 2010 / An interdisciplinary conference on Dabrowski’s theory of Positive Disintegration drawing from education, psychology, religion, philosophy, counseling, spirituality… Pheasant Run Resort, St. Charles, Illinois, USA, July 22-24, 2010

Strona konferencji: http://dabrowski9.weebly.com/