The Java Shoppe Interview With Prof. Kazimierz Dabrowski /Wywiad z Prof. Kazimierzem Dąbrowskim - Dezintegracja Pozytywna
Dezintegracja Pozytywna > Kazimierz Dąbrowski > Wywiady > The Java Shoppe Interview With Prof. Kazimierz Dabrowski /Wywiad z Prof. Kazimierzem Dąbrowskim

The Java Shoppe Interview With Prof. Kazimierz Dabrowski /Wywiad z Prof. Kazimierzem Dąbrowskim

Wywiad z Kazimierzem Dąbrowskim nagrany w październiku 1975 w Edmonton (Kanada) przez PJ Reece. Film opublikowany na potrzeby strony dezintegracja.pl za zgodą PJ Reece. The interview with Kazimierz Dąbrowski recorded in October 1975 in Edmonton (Canada) by PJ Reece. The video published with the consent of PJ Reece.

Foto:

Wywiad z Kazimierzem Dąbrowskim nagrany w październiku 1975 w Edmonton (Kanada) przez PJ Reece.
Film opublikowany na potrzeby strony dezintegracja.pl za zgodą PJ Reece.
The interview with Kazimierz Dąbrowski recorded in October 1975 in Edmonton (Canada) by PJ Reece.
The video published with the consent of PJ Reece.