Heksis - Dezintegracja Pozytywna
OD REDAKTORA - HEKSIS NR 1/2010

HEKSIS nr 1/2010 jest poświęcony niektórym aspektom twórczości naukowej polskiego psychiatry Kazimierza Dąbrowskiego /1902-1980/, twórcy teorii dezintegracji pozytywnej.

W ten sposób składamy hołd wybitnej osobie, której zawdzięczamy unikalną koncepcję człowieka, ukazującą jego elementy wielopoziomowe i twórcze. Dzięki temu możemy być lepsi dla siebie i innych, bardziej niż nam się wydaje!

Redaktor naczelny
Filip Maj


Człowiek jako wartość – od świadomości do moralności

Treść artykułu: Człowiek jako wartość fundamentalna – wymiar wewnętrzny, Ontologiczny wymiar świadomości refleksyjnej i jego znaczenie, Rozwój świadomości jako warunek dobrobytu moralnego, Bibliografia.

Od twórczości do osobowości (studium psychologiczne z teorii dezintegracji pozytywnej)

Część I. Twórczość a dezintegracja pozytywna Część II. Osobowość twórcza a dezintegracja pozytywna. Zakończenie, Bibliografia.

Perfekcjonizm nie jest chorobą

Treść artykułu: Poziom I, Poziom II, Poziom III, Poziom IV, Potencjał rozwojowy, Perspektywy terapeutyczne, Podsumowanie, Bibliografia.

Problem sensu życia w psychoterapii Kazimierza Dąbrowskiego

Treść artykułu: Czym jest „terapia przez sens”? Czym jest „psychoterapia przez rozwój”? Czym jest „patologia”? Czym są „dynamizmy rozwoju”? Czym jest „bycie”? Czym jest „rola terapeuty”? Czym jest „autopychoterapia”? Przypisy, Bibliografia.

Rozwój poprzez wartości a intuicja w teorii dezintegracji pozytywnej

Treść artykułu: Hierarchie wartości w TDP, Autentyczna subiektywność, Intuicja w teorii Lawrence Kohlberga, Wielopoziomowość w teorii K.D, Dynamizmy wyższych poziomów obiektywności, Intuicja jako pojęcie wielopoziomowe, Na marginesie, Hermeneutyka obiektywna, Postscriptum, Bibl.

Decentralizacja self w psychologii

Treść artykułu: Różnicowanie się rozumienia ja w filozofii, Wpływ fizycznej teorii systemów, Ewolucja rozumienia ja – self w psychologii, Decentralizacja self a dezintegracja w ujęciu K. Dąbrowskiego, Podsumowanie, bibliografia

Samorealizacja a Teoria Dezintegracji Pozytywnej

Podstawowe pojęcia i założenia, Pięć faz rozwoju człowieka, Warunki samorealizacji a koncepcja człowieka, Dezintegracja pozytywna a psychoanaliza freudowska, Przypisy, Bibliografia.

Święci w świetle teorii dezintegracji pozytywnej

Treść artykułu: I Święci w świetle teorii dezintegracji pozytywnej, II. Profile osobowości świętych, III. Rodzaje przeżyć mistycznych, IV. Źródła i typy modlitwy, V. Krótkie biografie świętych, Bibliografia.