Ośrodek dyspozycyjno-kierowniczy - Dezintegracja Pozytywna
Dezintegracja Pozytywna > Glossary Terms > Ośrodek dyspozycyjno-kierowniczy

Ośrodek dyspozycyjno-kierowniczy

Ośrodek dyspozycyjno-kierowniczy w ogólnym rozumieniu jest dynamizmem, który decyduje o rodzaju i kierunku czynności danego osobnika. U jego podstaw znajdują się różne siły popędowe, od niższych do wyższych, tendencje nieświadome i świadome, chorobowe i niechorobowe, powstałe i rozwijające się w strukturze spoistej lub zdezintegrowanej. W teorii dezintegracji pozytywnej występuje w węższym znaczeniu, jako spoisty dynamizm, […]

Ośrodek dyspozycyjno-kierowniczy w ogólnym rozumieniu jest dynamizmem, który decyduje o rodzaju i kierunku czynności danego osobnika. U jego podstaw znajdują się różne siły popędowe, od niższych do wyższych, tendencje nieświadome i świadome, chorobowe i niechorobowe, powstałe i rozwijające się w strukturze spoistej lub zdezintegrowanej.
W teorii dezintegracji pozytywnej występuje w węższym znaczeniu, jako spoisty dynamizm, istniejący zarówno na niższym, jak i na wyższym poziomie rozwoju jednostki i obejmujący bądź tylko pewną „przestrzeń psychiczną”, bądź całą psychikę danego osobnika. Ośrodek jest czynnikiem organizującym, kierującym, wolicyjno-realizacyjnym, czynnikiem podejmowania i wykonywania decyzji w oparciu o kierunek wyznaczony przez podstawowe instynkty, lub w oparciu o proces rozwojowy sterujący ku osobowości. W ostatnim przypadku ośrodek dyspozycyjno-kierowniczy współdziała ściśle z innymi dynamizmami rozwijającej się osobowości.