Nieprzystosowanie pozytywne - Dezintegracja Pozytywna
Dezintegracja Pozytywna > Glossary Terms > Nieprzystosowanie pozytywne

Nieprzystosowanie pozytywne

Nieprzystosowanie pozytywne oznacza nieprzystosowanie, które ma charakter twórczy, wyraża samodzielność rozwojową.

Nieprzystosowanie pozytywne oznacza nieprzystosowanie, które ma charakter twórczy, wyraża samodzielność rozwojową.