Dr Daniel Zarewicz - wykład: Teoria Dezinegracji Pozytywnej (październik 2015) - Dezintegracja Pozytywna
Dezintegracja Pozytywna > audycje > Dr Daniel Zarewicz – wykład: Teoria Dezinegracji Pozytywnej (październik 2015)

Dr Daniel Zarewicz – wykład: Teoria Dezinegracji Pozytywnej (październik 2015)

Foto: "Light Chaos" by Kevin Dooley (www.flickr.com/photos/pagedooley/)