Askeion - Dezintegracja Pozytywna
  1. Projekt naukowo-badawczy przeznaczony dla osób zajmujących się problematyką kreatywności i rozwoju, zastosowaniami nauk humanistycznych i społecznych w zakresie kognitywistyki, teorii poznania i działania. Projekt pełni role koordynatora indywidualnych badań i praktyk naukowych, które wykraczają poza programy instytucji państwowych i są realizowane indywiudualnie, bez wsparcia finansowego z tych źródeł.
  2. Do projektu mogą dołączyć osoby, które nie znajdują odpowiedniej dla swoich przedsięwzięć afiliacji naukowej. Aktualnie współuczestnicy Projektu realizują swoje działania w ramach własnych pracowni, z którymi udostępniają kontakt mailowy - z dodatkiem Instytut Ego-Analizy '"Askeion" - Pracownia X.
  3. Projekt zakłada pełne ukonstytuowanie struktury i programu działania w ciągu 4 lat (2014- 2018)
  4.  Informacje dotyczące ogólnych spraw Instytutu będą zamieszczone na stronie www.dezintegracja.pl, - Kierownik projektu: dr hab. Tadeusz Kobierzycki. / Warszawa 8 I. 2014 - 2018/ Adres mailowy Instytutu Ego-Analizy "Askeion": askeion@interia.eu

Śmierć jako lustro Życia. Modele kognitywnej korelacji i dekorelacji życia i śmierci.

Tekst wygłoszony na XII Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej – Człowiek w opiece i medycynie paliatywnej . Aspekt medyczny, filozoficzny, etyczny,prawny i kulturowy. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Wrocław, 2.12, 2016r.

On the Philosophy of Human Silence (Thinking within the Limits of Words and Things)

„Silence is the gathering of voices”(C.K. Norwid)