Askeion - Dezintegracja Pozytywna
  1. Projekt naukowo-badawczy przeznaczony dla osób zajmujących się problematyką kreatywności i rozwoju, zastosowaniami nauk humanistycznych i społecznych w zakresie kognitywistyki, teorii poznania i działania. Projekt pełni role koordynatora indywidualnych badań i praktyk naukowych, które wykraczają poza programy instytucji państwowych i są realizowane indywiudualnie, bez wsparcia finansowego z tych źródeł.
  2. Do projektu mogą dołączyć osoby, które nie znajdują odpowiedniej dla swoich przedsięwzięć afiliacji naukowej. Aktualnie współuczestnicy Projektu realizują swoje działania w ramach własnych pracowni, z którymi udostępniają kontakt mailowy - z dodatkiem Instytut Ego-Analizy '"Askeion" - Pracownia X.
  3. Projekt zakłada pełne ukonstytuowanie struktury i programu działania w ciągu 4 lat (2014- 2018)
  4.  Informacje dotyczące ogólnych spraw Instytutu będą zamieszczone na stronie www.dezintegracja.pl, - Kierownik projektu: dr hab. Tadeusz Kobierzycki. / Warszawa 8 I. 2014 - 2018/ Adres mailowy Instytutu Ego-Analizy "Askeion": askeion@interia.eu

Creativity, creative mind, phantasy and some unconsciousness, insight. Selected bibliography

Człowiek w szpitalu – Pacjent i lekarz

(Analiza behawioralno-egzystencjalna)

Dobry człowiek – mądre myśli i niemądre czyny (eksperyment naukowy – Parodia i Prawda)

Istnieje duża różnica i rozbieżność w działaniu ludzkiego umysłu i uczuć, jak pokazuje książka Philipa Zimbardo „Efekt Lucyfera”.

GOOD MAN – WISE THOUGHTS AND UNWISE DEEDS ( Henryk Elzenberg and Philip Zimbardo)

There is a large difference and discrepancy in the functioning of the human mind and feelings themselves. This is shown in Philip’s Zimbardo’s book, The Lucifer effect. Why do good people do evil.

Myśli żywe i myśli stłumione – refleksja o humanistycznej psychiatrii i jej filozofii. (Zagadnienia psychosemantyczne)

III Otwarte Seminarium Filozoficzno-Psychiatryczne – Diagnozy Współczesności UMCS Lublin 12-13 listopada 2015 . „Zdrowie psychiczne a wyzwania współczesności”: dr hab. J. Kociuba, prof. med. A Czernikiewicz, Prof. J. Mizińska.

Neuropsychologiczne podstawy kreatywności . Ja asertywne i Ja kreatywne

Dr hab. Tadeusz Kobierzycki

Pełna wersja wykładu wygłoszonego na Ogolnopolskiej Konferencji dla nauczycieli szkół artystycznych „Kreatywny Nauczyciel – Kreatywny Uczeń” w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie 17 września 2015 r.

Pracownia Analizy Ruchu i Tańca (PARiT)

Projekt zadań Pracowni ARiT obejmuje przede wszystkim praktykę, kognitywistykę i filozofię ruchuoraz tańca scenicznego, edukacyjnego , terapeutycznego i artystycznego itp..

Samarytanin, Dobry Ojciec, Łazarz jako archetypy teologiczne*

Studium z hermeneutyki teologicznej na tle rozważań Josepha Ratzingera/Benedykta XVI „Trzy wielkie przypowieści narracyjne Łukasza”.