Artykuły Kazimierza Dąbrowskiego - Dezintegracja Pozytywna
Dezintegracja Pozytywna > Artykuły Kazimierza Dąbrowskiego

Artykuły Kazimierza Dąbrowskiego

Artykuły Kazimierza Dąbrowskiego (1931). O wpływie otoczenia na powstawanie i rozwój nerwowości dziecięcej. [The influence of the environment in the genesis and development of child nervousness.] Szkoła Specjalna, 2, 32-39. (1931). Z zagadnień podniesienia kultury moralnej społeczeństwa. [The questions of developing the moral culture of the society.] Głos Nauczycielski, 12, 8-11. (1931). Zur klinik und […]

Foto:

Artykuły Kazimierza Dąbrowskiego

 1. (1931). O wpływie otoczenia na powstawanie i rozwój nerwowości dziecięcej. [The influence of the environment in the genesis and development of child nervousness.] Szkoła Specjalna, 2, 32-39.
 2. (1931). Z zagadnień podniesienia kultury moralnej społeczeństwa. [The questions of developing the moral culture of the society.] Głos Nauczycielski, 12, 8-11.
 3. (1931). Zur klinik und Patholgie der senilen Paranoia. Jahrbucher fur Psychiatrie und Neurologie, 47, 171-176.
 4. (1933). Znaczenie wieku w klinice i patologii parkinsonizmu pośpiączkowego. Neurologia Polska, 1, 52-59.
 5. (1936). L’ Institut d’ Hygiene Mentale de Varsovie et son programme de travail. Bulletin Mensuel de l’Office International d’Hygiene Publique, 28(fasc. 8), 127-131.
 6. (1937) Psychological bases of self-mutilation. Genetic Psychology Monographs no. 19 pp. 1-104 (Provincetown, Massachusetts).
 7. (1938). Nowoczesne zadania i potrzeby psychiatrii i higieny psychicznej w Polsce. [The contemporary tasks and needs of psychiatry and mental hygiene in Poland.] Biuletyn Instytutu Higieny Psychicznej, 2, 21-27.
 8. (1938). Typy wzmożonej pobudliwości psychicznej. [Types of increased psychic excitability]. Biuletyn Instytutu Higieny Psychicznej, 1(1), 12-19.
 9. (1938). Uwagi o psychosocjalnych warunkach powstawania i rozwoju hiperkinez funkcjonalnych oraz tików. [Psychosocial conditions of genesis and development of functional hyperkineses and tics.] Biuletyn Instytutu Higieny Psychicznej, 2, 1-10.
 10. (1939). Higiena psychiczna, jej treść, zakres, zadania i stosunek do innych nauk. [Mental hygiene, its content, scope, task, and relationship to other branches of science.] Biuletyn Instytutu Higieny Psychicznej, 2, 12-19.
 11. (1939). O wpływie otoczenia na powstanie i rozwoju niektórych form nerwowości u dzieci. [About the impact of the enviornment and development of some forms of nervousness in children.] Szkoła Specjalna, Warszawa
 12. (1946). O integracji i dezintegracji psychicznej. Zdrowie Psychiczne, nr l.
 13. (1948). Pojęcie zdrowia psychicznego. [The concept of mental health.] Zdrowie Psychiczne, 2- 4, 37-51.
 14. (1948). Uwagi o teorii Jacksona.[ Comments on Jackson’s theory.] Zdrowie Psychiczne, 2- 4, 143-49.
 15. (1949). Dezyntegracja jako pozytywny etap w rozwoju jednostki. [Positive disintegration as a positive stage in the development of an individual]. Zdrowie Psychiczne, 3- 4, 30-37.
 16. (1951). Gruźlica i walka z nią. Podręcznik dla średnich szkół medycznych . Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw. Lekarskich.
 17. (1958). Higiena psychiczna. [Mental hygiene.] Zdrowie Publiczne, 2, 811-830. Junior author: I. Rogowski.
 18. (1958). Les desintegration mentale comme facteur positif dans le developement emotional de l’enfant. A Crianaca Portuguesa, 17, 731-736.
 19. (1958). Uwagi o diagnostyce psychologicznej i jej znaczeniu dla samowychowania. [Comments on psychological diagnosis and its meaning for self-education.] Collectanea Theologica, 39, 106-128.
 20. (1959). Sur la desintegration positive. Annales Medico-Psychologiques, 117/2, 643-668.
 21. (1960). Conception dynamique de la sante mentale. A Crianca Portuguesa, 19, 145-167.
 22. (1960). Podstawowe zagadnienia higieny psychicznej. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej, 1, 4-25. Junior author: H. Zajączkowski.
 23. (1960). Remarques sur la typolgie base sur la theorie de la desintegration positive. Annales Medico-Psycholgiques,118/2, 401-406.
 24. (1960). Światowy Rok Zdrowia Psychicznego w Polsce. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej, l, 42-45.
 25. (1961). Dynamiczne ujecie zdrowia psychicznego. [A dynamic approach to mental health.] Biuletyn Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej, 2, 24-33.
 26. (1961). Dynamiczne ujecie zdrowia psychicznego. Cz. I. Zdrowie Psychiczne, 1, 14-22.
 27. (1961). Dynamiczne ujecie zdrowia psychicznego. Cz. II. Zdrowie Psychiczne, 2, s. 18-26.
 28. (1961). Les dynamismes principaux de la desintegration au niveaux multiples. Annales Medico-Psychologigues,119/1, 225-234.
 29. (1961). La sentiment d’ inferiorite vis-a-vis de soi-meme. Annales Medico-Psychologiques,119/2, 625-632.
 30. (1962) Instytut ochrony i rozwoju psychicznego człowieka. Dookoła świata, nr 24, s. 12-13.
 31. (1963). La desintegration positive. Problemes choisis. Conferences de l’Academie Polonaise des Sciences, Centre Scientifique a Paris, 1963, fasicule 48, (whole number 48), 115-122.
 32. (1963). Osobowość, wybitne uzdolnienia i psychonerwice u dzieci i młodzieży. [Personality, prominent abilities, and psychoneuroses in children and youth.] Biuletyn Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej, 4, number 2, 53-63.
 33. (1963). Principales structures et dynamismes du milieu psychique interne.A Crianca Portuguesa, 21, 507-535.
 34. Dąbrowski, K. (1963). Psychonerwice. [Psychoneuroses.] Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej, 17, 305-345.
 35. (1964). Metoda pochwały i nagany w rozwoju osobowości dziecka. [The method of praise and reprimand in the development of child’s personality.] Zdrowie Psychiczne, 5, number 4, 3-11.
 36. (1964). O internerwicowych i intranerwicowych hierarchiach struktury i funkcji psychicznej. [On interneurotic and intraneurotic hierarchies of psychic structure and functions.] Zdrowie Psychiczne, 5, number 3, 14-22.
 37. (1964). O psychoterapii nerwic i psychonerwic w oparciu o teorie dezintegracji pozytywnej. [Psychotherapy of neuroses and psychoneuroses based on the theory of positive disintegration.] Part 1. Zdrowie Psychiczne, 5, number 1, 19-26.
 38. (1964). O psychoterapii nerwic i psychonerwic w oparciu o teorie dezintegracji pozytywnej. [Psychotherapy of neuroses and psychoneuroses based on the theory of positive disintegration.] Part 2. Zdrowie Psychiczne, 5, number 2, 59-67.
 39. (1965). O psychoterapii dziecka lękliwego. w: Higiena psychiczna i nerwice dziecięce / praca zbiorowa/ . PAN, Wrocław-Warszawa-Kraków, s. 42-52.
 40. (1965). Psychonerwice u młodzieży wybitnie uzdolnionej. [Psychoneuroses among particularly gifted youth.]. Zdrowie Psychiczne, 6, 1, 24-35. Junior author: J. Kujawska.
 41. (1965). Problemy adaptacji i dezadaptacji. [Problems of adjustment and maladjustment.] Zdrowie Psychiczne, 6, Number 4, 7-18.
 42. (1965). Zagadnienia higieny psychicznej w psychoprofilaktyce przestępców. [Aims of mental hygiene in psychoprophylaxis of criminals]. Zdrowie Psychiczne, 6, No. 4, 7-19. Junior author: H. Osiński.
 43. (1966). The problem of positive disintegration: A new approach to the study of mental disorders. The Alberta Psychologist, 1, 12-18.
 44. (1966). The Theory of Positive Disintegration. International Journal of Psychiatry,2(2), 229-244. This is a reprint of pages 1-32 of Positive Disintegration (1964). It is introduced by Aronson (on page 165). Short discussions by Aronson and Mowrer follow Dąbrowski’s article.
 45. (1967). La decompensation des structures psychonevrotiques. Annales Medico-Psychologiques,125/2, 475-482.
 46. (1967). The Theory of Positive Disintegration. in: O. H. Mowrer, Morality and mental health (pp. 152-165). Chicago: Rand McNally. [A reprint of pages 1-32 of Positive Disintegration (1964)].
 47. (1967). Psychotherapy based on the theory of positive disintegration. in: R. M. Jurjevich, Handbook of Psychotherapy (pp. 143-173). Chicago: Rand McNally.
 48. (1968). Le milieu psychique interne. Annales Medico-Psychologiques,126/ 2, 457-485.
 49. (1969) Dąbrowski, K. avec M. Piechowski, Les émotions supérieures et l’objectivité d’évaluation Annales Medico-Psychologiques, no 127/2, s. 589 – 613.
 50. (1972) Dobra choroba. Polityka nr 33, s. 5.
 51. (1974). Uspołecznienie autentyczne i pozorne a zdrowie psychiczne człowieka. Zdrowie Psychiczne, 3(4), 21-32.
 52. (1974). Ważniejsze osiągnięcia i perspektywy rozwojowe ruchu higieny psychicznej w Polsce. Zdrowie Psychiczne, 3(4), 41-47.
 53. (1974). Przyszłość i perspektywy ruchu higieny psychicznej w Polsce.Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne, 6, 7-16.
 54. (1975). Automutylacja w psychonerwicach o ostrym przebiegu. Zdrowie Psychiczne, 4, 5-7
 55. (1975) Bądźcie pozdrowieni psychoneurotycy…. Student nr 3, s. 9.
 56. (1975). Czy zachodzi potrzeba częściowego wykluczenia z psychiatrii niektórych syndromów albo „jednostek chorobowych” . Zdrowie Psychiczne, 1-2, 49-55.
 57. (1975). Dziecięce ośrodki higieny psychicznej. Zdrowie Psychiczne, 4, 38-41.
 58. (1975). Fragmenty z dziennika obłąkanego – do zbyt malej wyobraźni.Zdrowie Psychiczne, 4, 132-135.
 59. (1975). Higiena psychiczna /1962/ – wstęp. Zdrowie Psychiczne, 4, 53-55.
 60. (1975). Higiena psychiczna /1962/ – wstęp do drugiego wydania. Zdrowie Psychiczne, 4, 56-58.
 61. (1975). Instynkt rozwojowy. Zdrowie Psychiczne, 4, 80-87.
 62. (1975). Kryteria wartości i poziomu funkcji uczuciowych oraz popędowych a zdrowie psychiczne. Zdrowie Psychiczne, 4, 6-27.
 63. (1975). Myśli i aforyzmy egzystencjalne /fragmenty/. Zdrowie Psychiczne, 4, 136-138.
 64. (1975). Nerwice i psychonerwice u młodzieży. Zdrowie Psychiczne, 4, 66-69.
 65. (1975). Nerwowość. Zdrowie Psychiczne, 4, 34-37.
 66. (1975). Osobowość a procesy uspołecznienia. Zeszyty ODISS, 38(6), 51-61.
 67. (1975). Podstawy psychologiczne samodręczenia (automutylacji)wstęp.Zdrowie Psychiczne, 4, 22-23.
 68. (1975). Poziomy rozwojowe funkcji instynktowych. Zdrowie Psychiczne, 4, 110-114.
 69. (1975). Pozytywna niedojrzałość. Zdrowie Psychiczne, 4, 119-122.
 70. (1975). Przedmiot psychiatrii dziecięcej, jej zakres i miejsce w naukach pokrewnych. Zdrowie Psychiczne, 4, 30-33.
 71. (1975). Psychohigiena konfliktu społecznego. Zdrowie Psychiczne, 4, 61-65.
 72. (1975). Psychologia humanistyczna. Zdrowie Psychiczne, 4, 128-131.
 73. (1975). Rozwój osobowości według teorii dezintegracji pozytywnej. Zdrowie Psychiczne, 1(2), 7-17.
 74. (1975). Środowisko wewnętrzne. Zdrowie Psychiczne, 4, 115-118.
 75. (1975). Typy normalnego rozwoju. Zdrowie Psychiczne, 4, 105-109.
 76. (1975). Wybrane zagadnienia z higieny psychicznej małżeństwa. Zdrowie Psychiczne, 4, 42-52.
 77. (1975). Zagadnienia zdrowia psychicznego grupy społecznej. Zdrowie Psychiczne, 4, 59-61.
 78. (1975). Zastosowanie metody dezintegracji pozytywnej wobec dzieci i młodzieży. Zdrowie Psychiczne, 4, 88-104.
 79. (1975). Zdrowie psychiczne. Zdrowie Psychiczne, 4, 122-127.
 80. (1975). Zdrowie psychiczne ujmowane jako wyraz hierarchicznego działania funkcji pod kontrolą funkcji realności. Zdrowie Psychiczne, 4, 28-30.
 81. (1976). On the philosophy of development through positive disintegration and secondary integration. Dialectics and Humanism, 3-4, 129-144. (zobacz artykuł – PDF 890 KB)
 82. (1976). Dezintegracja i psychonerwice w rozwoju osobowości. Literatura, nr 10, s. 7.
 83. (1976). Dynamizmy twórcze w psychonerwicach. Literatura, nr 12, s.8.
 84. (1976). Odpowiedź na artykuł K. Obuchowskiego, Literatura, nr 22, s. 12.
 85. (1976). Polak jaki jest… Polityka, nr 46, s.14 (rozmowa z prof. K. Dąbrowskim, rozmawiał B.Danowicz).
 86. (1976). Psychonerwice a jednostki wybitne. Literatur, nr13, s. 9.
 87. (1976). Wewnętrzne środowisko psychiczne w psychonerwicach. Literatura, nr 11, s. 9.
 88. (1977). Kontrola czynności człowieka poprzez dynamizmy uczuciowo-popędowe. Zdrowie Psychiczne, 3, 6-32.
 89. (1977). Co zagraża psychice człowieka? Życie Literackie, nr 32, s. 1 i 11 (rozmowa z prof. K.Dąbrowskim rozmawiał B. Danowicz).
 90. (1977). Dlaczego znieczulica? Przekrój, nr 17, s. 6-7 (rozmowa z prof. K. Dąbrowskim, rozmawiał B. Dahowicz).
 91. (1977). Psychotherapies actualles, (wsp.: L. Granger, G.R. de Grace, A. Bachelor, F.L. Leśniak, A. St-Yves) Collection Service a la Psychotherapie. Saint-Yves, Quebec
 92. (1977). Rola higieny psychicznej w zapobieganiu przestępczości/współautor: B. Hołyst/. Zdrowie Psychiczne, 3, 50-61.
 93. (1977). Ochrona zdrowia psychicznego. Życie literackie, nr 3.
 94. (1977). Współczesna problematyka ochrony zdrowia psychicznego. Zdrowie Psychiczne, 1(2), 15-22.
 95. (1978). Interdyscyplinarne ujecie problemów psychohigieny. Zdrowie Psychiczne, 1, 6-12.
 96. (1978). Koncepcja wolności w teorii dezintegracji pozytywnej. Zdrowie Psychiczne, 4, 6-10.
 97. (1978). Możliwość świadomego rozwoju. Problemy Studenckiego Ruchu Naukowego, nr 3. ss. 56 – 82.
 98. (1978). Pozytywny konflikt w stosunkach międzyludzkich. Zdrowie Psychiczne, 1, 38-42.
 99. (1978). Kierowanie własnym rozwojem. Politechnik, nr 8, s. 1, 4, 5 (rozmawiał T. Kobierzycki)
 100. (1978). Życie a zasada rozwoju. Problemy Studenckiego Ruchu Naukowego nr 1
 101. (1978). Pozytywny konflikt w stosunkach międzyludzkich. Zdrowie Psychiczne, nr 1, s. 38-42.
 102. (1978) Zrozumieć trud istnienia. Tygodnik Kulturalny, nr 37, s. 5 (z prof. K. Dąbrowskim rozmawiała K. Raczyńska)
 103. (1978) Kto jest człowiekiem normalnym? ITD nr 39, s. 3.
 104. (1978) Zdrowie psychiczne. ITD 1978 nr 40, s. 27.
 105. (1978) Osobowość, dezintegracja, twórczość. ITD nr 41. s. 27
 106. (1978) O relatywizmie moralnym. ITD nr 42, s. 27.
 107. (1978) O pasji rozwoju. ITD nr 43, s. 27.
 108. (1978) Niektóre problemy dezintegracji pozytywnej. ITD nr 45, s. 27.
 109. (1978) My, ludzie. Kilka myśli o dalekodystansowym projekcie polepszenia stosunków międzyludzkich. ITD nr 45, s. 27.
 110. (1978) Psychopatie i psychonerwice. ITD nr 46, s. 27.
 111. (1978) Odpowiedzialność. ITD nr 47, s. 27
 112. (1978) Myśli o psychologii uczuć i wartości. ITD nr 48, s. 26.
 113. (1978) Odpowiedzialność. ITD nr 49, s. 27
 114. (1978) Tak zwane normy. ITD nr 49, s. 26.
 115. (1978) Inaczej o schizofrenikach. ITD nr 50, s. 27.
 116. (1978) O infantylizmie psychicznym pozytywnym, czyli niedojrzałości psychicznej pozytywnej. ITD nr 51, s. 27.
 117. (1978) Życzliwość. ITD nr 52-53, s. 26.
 118. (1979). Higiena psychiczna studiów wychowania fizycznego. Problemy Studenckiego Ruchu Naukowego, nr 2.
 119. (1979) Inteligencja na usługach osobowości i na usługach popędów.Zdrowie Psychiczne nr 1, s. 6 – 16.
 120. (1979). Problem stosunku do młodzieży z objawami narkomanii. Zdrowie Psychiczne, 2, 7-11.
 121. (1979). Osobowość, zdrowie psychiczne, twórczość, psychoterapia. Próba syntezy. Zdrowie Psychiczne, 3(4), 23-28.
 122. (1979) Co to jest zdrowie psychiczne? w: Zdrowie Psychiczne, pod red. K. Dąbrowskiego. PWN, Warszawa 1979, s. 7-35.
 123. (1979) Czy nerwowość, nerwice i psychonerwice są przejawami choroby czy zdrowia psychicznego? w: Zdrowie Psychiczne, pod red. K. Dąbrowskiego, PWN,  Warszawa 1979, s. 178-187.
 124. (1979) Fazy i poziomy rozwoju psychicznego i trzy kształtujące go czynnikiw: Zdrowie Psychiczne, pod red. K. Dąbrowskiego, PWN,  Warszawa 1979, s. 46-62.
 125. (1979) Higiena psychiczna i jej stosunek do nauk pokrewnych w: Zdrowie Psychiczne, pod red. K. Dąbrowskiego, PWN,  Warszawa 1979, s. 36-44.
 126. (1979) Higiena psychiczna uczuć, popędów i myślenia w: Zdrowie Psychiczne, pod red. K. Dąbrowskiego, PWN,  Warszawa 1979, s. 152-161.
 127. (1979) Leczenie czy zapobieganie, w: Zdrowie Psychiczne, pod red. K. Dąbrowskiego, PWN,  Warszawa 1979, s. 303-312.
 128. (1979) O psychoterapii ludzi zdrowych i higienie psychicznej życia codziennego w: Zdrowie Psychiczne, pod red. K. Dąbrowskiego, PWN,  Warszawa 1979, s. 290-302.
 129. (1979) Zdrowie psychiczne ludzi przeciętnych, wybitnych, o ukształtowanej osobowości oraz problem psychoterapii, w: Zdrowie Psychiczne, pod red. K. Dąbrowskiego, PWN,  Warszawa 1979, s. 165-176.
 130. (1979) Najważniejsza jest miłość. Walka Młodych, nr 22, s. 12 (rozmowa z prof. K. Dąbrowskim, rozmawiał S. Zawiśliński).
 131. (1979) Głos w dyskusji nt. Higiena psychiczna studiów wychowania fizycznego. Problemy Studenckiego Ruchu Naukowego, nr 2, s 49-53
 132. (1979) Przekroczenie cyklu biologicznego. ITD nr 1, s. 27.
 133. (1979) O filozofii życia codziennego. ITD nr 2, s. 27.
 134. (1979) Wartości i sądy. ITD nr 3, s. 26 – 27
 135. (1979) O Kafkowskiej „ścianie” nie do przebicia. ITD nr 4, s. 14.
 136. (1979) Zdrowie psychiczne ludzi twórczych. ITD nr 5, s. 27.
 137. (1979) Ściąganie na ziemię. ITD nr 6, s. 20 – 21.
 138. (1979) Dwie i więcej osobowości. ITD nr 7, s. 27.
 139. (1979) Pasja nocy i norma dnia. ITD nr 8, s. 30.
 140. (1979) Droga przez mękę. ITD nr 10, s. 30.
 141. (1979) Dramaty i nadzieje związane z zaburzeniami psychicznymi. ITD nr 11, s. 30.
 142. (1979) Wybór partnera do małżeństwa. ITD nr 12, s. 30.
 143. (1979) Jeszcze o pozytywnych wartościach psychonerwicy. ITD nr 13, s. 30.
 144. (1979) Wieloznaczność postaw i terminów. ITD nr 14, s. 30.
 145. (1979) Odpowiedź na list. ITD nr 15, s. 30.
 146. (1979) List prywatny w sprawie ogólnej. ITD nr 16, s. 30.
 147. (1979) Życie pacjentki a możliwości rozwojowe. ITD nr 17, s. 27.
 148. (1979) O wyborze przyjaciół. ITD nr 18, s. 30.
 149. (1979) O miejscu, roli i odpowiedzialności poszczególnych członków rodziny pozytywnej. ITD nr 19, s. 30.
 150. (1979) Jak hartować wrażliwość dziecka. ITD nr 20, s. 30.
 151. (1979) Samorozwój i samokształcenie. ITD nr 21, s. 30.
 152. (1979) O skromności, czyli cechy prawdziwe i pozorne. ITD nr 22, s. 30.
 153. (1979) Problem samobójstwa. ITD nr 23, s. 30.
 154. (1979) O negatywnej działalności niektórych mikroorganizmów społecznych. ITD nr 24, s. 30.
 155. (1979) O macierzyństwie. ITD nr 25, s. 30.
 156. (1979) Poczucie pustki wewnętrznej. ITD nr 26, s. 30.
 157. (1979) O pozytywnych skutkach nadwrażliwości. ITD nr 27, s. 30.
 158. (1979) Czy cierpienie jest twórcze? ITD nr 28, s. 30.
 159. (1979) Oczekuję pomocy. ITD nr 29, s. 30.
 160. (1979) Siła przebicia. ITD nr 31, s. 30.
 161. (1979) Jestem sam. ITD nr 32, s. 31.
 162. (1979) O niektórych metodach podniesienia kultury moralnej społeczeństwa. ITD nr 33, s. 30.
 163. (1979) Autoterapia przez rozwój. ITD nr 34, s. 31.
 164. (1979) O problemach twórczego rozwoju. ITD nr 35, s. 30.
 165. (1979) Jak ochronić ludzi wartościowych dla kultury społecznej. ITD nr 36, s. 30.
 166. (1979) Nikt mnie nie potrzebuje. ITD nr 37, s. 30.
 167. (1979) Ból istnienia. ITD nr 38, s. 30.
 168. (1979) O odpowiedzialności. ITD nr 39, s. 30.
 169. 1980). Ludzkie i antyludzkie aspekty filozofii i psychologii Wschodu.„Problemy Studenckiego Ruchu Naukowego” , nr 5, 56 – 82. ????
 170. (1980). Myśli o filozofii Wschodu. „Problemy Studenckiego Ruchu Naukowego”, nr 5
 171. (1980). Charakter narodowy polski i jego perspektywy rozwojowe w świetle teorii dezintegracji pozytywnej. Zdrowie Psychiczne, 2. s. 5 – 11.
 172. (1980). Osobowość Marii Grzywak-Kaczyńskiej. Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne, 6, 7-10
 173. (1980). Psychonerwice a twórczość literacka. Zdrowie Psychiczne, l, 7-15.
 174. (1980). Zdrowie psychiczne a zasady przyjemności, rzeczywistości i rozwoju. Zdrowie Psychiczne, 3, s. 7 – 19.
 175. (1980). Zdrowie psychiczne a problem śmierci. Zdrowie Psychiczne, 4, s. 7 – 18.
 176. (1980). Z rozważań o wartości. „Problemy Studenckiego Ruchu Naukowego” 1980, nr 1.
 177. (1981). Śmierć jako problem człowieka. Zdrowie Psychiczne, 1, s. 7 – 10.
 178. (1981). Stan i potrzeby w zakresie zdrowia i higieny psychicznej w Polsce(współaut. T.Kobierzycki, H.Ostrowska, R.Rączka). Zycie Psychiczne nr 2-3.
 179. (1981). Sens życia jako rozwiązanie problemów ludzkiej egzystencji. „Studia Filozoficzne” 4, 99-108.
 180. (1981) Tezy o charakterze Polaków i metodach jego przekształcania. Zdrowie Psychiczne nr 2-3.
 181. (1983). Dezintegracj, psychonerwice i uzdolnienia twórcze. Zdrowie Psychiczne nr 2.
 182. (1985). Asceza życia zakonnego na podstawie osobowości i twórczości o. Bernarda Kryszkiewicza, pasjonisty. Studium ascetyczno-psychologiczne.w: Walerian Słomka (red.) Asceza – odczłowieczenie czy uczłowieczenie. Lublin TN KUL.
 183. (1994). The heroism of sensitivity. – An Interview with Kazimierz Dabrowski (E. Hyży-Strzelecka, trans.). Advanced Development, 6, 87-92(źródła informacji o publikacjach: Wikipedia, bibliografie zawarte w publikacjach K. Dąbrowskiego oraz innych autorów)