Antropologia filozoficzna w ujęciu polskiej szkoły higieny psychicznej - Dezintegracja Pozytywna
Dezintegracja Pozytywna > Publikacje różnych autorów > Książki > Antropologia filozoficzna w ujęciu polskiej szkoły higieny psychicznej

Antropologia filozoficzna w ujęciu polskiej szkoły higieny psychicznej

Anna Iwanicka-Maciura

Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015

Foto: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

W monografii Autorka podjęła się bardzo ambitnego i potrzebnego zadania rekonstrukcji założeń filozoficzno-antropologicznych polskiej szkoły higieny psychicznej […] Trzeba stwierdzić, ze jest to temat nowy, dotychczas nieopracowany, co nadaje publikacji szczególny walor. Książka wypełni jednocześnie istotna lukę w literaturze dotyczącej higieny psychicznej, zwłaszcza w ujęciu polskiej szkoły higieny psychicznej.
(Z recenzji ks. prof. dr. hab. Mariana Wolickiego KUL)

O Autorce:

Anna Iwanicka-Maciura – pielęgniarka, biolog, dr nauk humanistycznych. Adiunkt na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ukończyła studia na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Absolwentka studiów podyplomowych KUL z zakresu pomocy rodzinie w sytuacji trudnej. Rozprawę doktorska obroniła na Uniwersytecie Sląskim wKatowicach. Jest autorka wielu publikacji dotyczących zdrowia psychicznego oraz higieny psychicznej iinnych problemów. Członek Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej.