Anna Mróz, Dr - Dezintegracja Pozytywna
Dezintegracja Pozytywna > Ludzie TDP > Anna Mróz, Dr

Anna Mróz, Dr

Psycholog, adiunkt Katedry Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Foto:

Psycholog, adiunkt Katedry Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Studia psychologiczne ukończyła w 1992 r. na Uniwersytecie Wrocławskim. W roku 2002 obroniła rozprawę doktorską na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Opublikowała artykuły dotyczące problematyki osobowości i wspomagania rozwoju człowieka dorosłego.

 

Bibliografia:

1. Rozwój osobowy człowieka : badania w kontekście teorii dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego, Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2008 .- 204 s. .- ISBN: 978-83-7306-423-2 (więcej nt. publikacji)

 

2. Potencjał rozwoju osobowego nauczycieli – badania porównawcze kobiet i mężczyzn, W: Kobieta i mężczyzna w zawodzie nauczycielskim / pod red. nauk. Roberta Fudali i Mirosława Kowalskiego .- Kraków : Oficyna Wydaw. „Impuls”, 2006 – s. 165–173 .- ISBN: 978-83-7308-757-6

 

3. Rozwój osobowy nauczyciela a perspektywy jego działalności edukacyjnej, W: Świadomość i samoświadomość nauczyciela a jego zachowania zawodowe / red. naukowa Edward Kozioł, Ewa Pasterniak-Kobyłecka .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 – s. 333–337 .- ISBN: 83-7481-004-1

 

4. Psychoterapia wobec zagadnienia sensu rozwoju człowieka, W: Etyka – Psychologia – Psychoterapia / pod red. Andrzeja Margasińskiego i Doroty Probuckiej .- Kraków : Wydaw. Aureus, 2004 – s. 175–181 .- ISBN: 83-87887-54-4

 

5. Psychologiczne aspekty procesu kształcenia przyszłych nauczycieli w świetle myśli humanistyczno-egzystencjalnej, W: Kompetencje nauczyciela : stan, potrzeby i kierunki zmian .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2002 – s. 259–262 .- ISBN: 83-893321-16-5

 

6. Theory of Positive Disintegration as a Basis for Research on Assisting Development, Roeper Review .- 2009, Volume 31, Issue 2, s. 96-102 : bibliogr.

 

7. Psychoterapia przez rozwój – podstawowe założenia i problemy, Psychologia Rozwojowa .- 2004, T. 9, nr 4, s. 107–114 : bibliogr.rys.summ.

 

8. Zdrowie psychiczne jako zdolność do wielopoziomowego rozwoju psychicznego według teorii dezintegracji pozytywnej. Metoda pomiaru poziomów rozwojowych, Psychologia Rozwojowa .- 2002, Tom 7, nr 1, s. 43–50

 

9. Rozwój osobowości według Sorena Kierkegaarda i Kaziemierza Dąbrowskiego – implikacje dla edukacji, Psychologia Rozwojowa .- 2000, Tom 5, nr 1 – 2, s. 49–58 : bibliogr.summ.

 

10. The Significane of Religious, Esthetic, and Other – Oriented Moral Values in the Process of Personality Development in the Model of Positive Disintegration, W: Positive Disintegration: The Theory of the Future : the Proceedings of the Fifth International Conference on the Theory of Positive Disintegration. Ft. Lauderdale, Fl, USA, 2002 .- Ft. Lauderdale, Fl : Institute for Positive Disintegration in Human Development, 2002, s. 141–150

 

11. Etyczny aspekt zdrowia psychicznego – model egzystencjalny, W: Zdrowie psychiczne w zawodzie nauczycielskim=Psychische Gesundheit im Lehrerberuf : materiały międzynarodowej konferencji naukowej. Zielona Góra, Polska, 1998 .- ZielonaGóra : Wydaw. WSP, 1998, s. Cz. 2: 13-26

 

 

Linki:

1. Profil w bazie Nauka Polska