Anna Drath, Dr - Dezintegracja Pozytywna
Dezintegracja Pozytywna > Ludzie TDP > Anna Drath, Dr

Anna Drath, Dr

Prekursorka polskich badań nad dysleksją.

(ur. 26.07.1910 w Samborze k. Lwowa  zm. 2002)

Psychiatra dziecięcy. Prekursorka polskich badań nad dysleksją. Jej artykuł publikowany w czasopiśmie „Szkoła Specjalna” (nr 6) rozpoczął propagowanie wiedzy o dysleksji wśród polskich nauczycieli.

Studia lekarskie ukończyła w Poznaniu w 1934 r. Od września 1935 r. rozpoczęła pracę w Klinice Psychiatrycznej prof. Mazurkiewicza w Warszawie. Od stycznia 1938 r. do maja 1939 r. była lekarzem miejscowym w szpitalu dla psychicznie chorych im Jana Bożego. W maju 1939 r. przeniosła się do szpitala dla psychicznie chorych w Tworkach, gdzie pracowała początkowo jako asystent, następnie jako ordynator do sierpnia 1945 r. W sierpniu 1945 r.przeszła do Kliniki Psychiatrycznej prof. Mazurkiewicza, gdzie pracowała do grudnia 1947 r. W roku 1948 rozpoczęła pracę w Instytucie Higieny Psychicznej w Warszawie, jako ordynator Oddziału Dziecięcego, potem jako lekarz ambulatoryjny. Od maja 1958 r. do sierpnia 1958 r. pracowała w Zakładzie Higieny Psychicznej Polskiej Akademii Nauk jako adiunkt, później jako zastępca Kierownika Zakładu prof. Dąbrowskiego. Od 1 lipca 1967 r. pracowała w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w warszawskiej dzielnicy Ochota.

W marcu 1946 r. uzyskała stopień doktora nauk medycznych po obronie pracy p.t. „Chronaksja nerwu przedsionkowego w porażeniu postępującym”. W kwietniu 1957 r. była delegowana przez Ministerstwo Zdrowia do Oslo na Seminarium Światowej Organizacji Zdrowia, poświęcone zagadnieniu niedorozwoju psychicznego.

W czerwcu 1958 r. była oddelegowana przez Polską Akademię Nauk do Lizbony na IV Międzynarodowy Kongres Psychiatrii Dziecięcej.  Od listopada 1959 r. do lutego 1960 r. przebywała na 3-miesięcznym stypendium PAN w Paryżu w Klinice Neuropsychiatrii Dziecięcej prof. Michaux, gdzie zapoznała się między innymi z problemem dysleksji i jej reedukacją.

Po powrocie do Polski rozpoczęła wraz z zespołem psychologów i reedukatorów w Zakładzie Higieny Psychicznej i Psychiatrii PAN badanie tego zagadnienia na terenie kraju (problem ten do 1959 roku nie był opracowywany). Badania nad dysleksją weszły do planu pracy VI Wydziału PAN, Zakładu Higieny Psychicznej i zaliczone zostały do problemów szczególnie ważnych na rok 1961 i dalsze lata.

W roku 1961 od września do grudnia przebywała ponownie w Paryżu w Klinice prof. Michaux i nadal zajmowała się problematyka dysleksji.

W roku 1959 przebywała w Czechosłowacji na Zjeździe Psychiatrów Dziecięcych w Jeseniku, gdzie zetknęła się z prof Kuźerą i dr Matejćkiem. Przebywała też w Zakładzie Dolne Poćernice, zajmującym się reedukacją dyslektyków.

W roku 1963 z ramienia zakładu Higieny Psychicznej PAN zorganizowała w Jabłonnie Kursokonferencję poświęconą między innymizagadnieniu dysleksji, na którą zaproszeni byli lekarze i psycholodzy czescy.

Na I KOnferencji Krajowej nt. zaburzeń mowy, czytania i pisania w Gdańsku w 1984 r. wygłosiła referat zatytułowany „Zagadnienia dysleksji w opracowaniu Zakładu HIgieny Psychicznej i Psychiatrii Dziecięcej PAN”, napisany wspólnie z dr Barbarą Zakrzewską (autorką metody reedukacji czytania i pisania dzieci dyslektycznych i z mgr Jadwigą Markiewicz (autorką reedukacji psychomotorycznej dyslektyków metodą interkalacji oraz adaptacji relaksacji dzieci metodą ruchów biernych dr Henri Wintreberta).

(nota przygotowana na podstawie opracowania własnego Pani dr Anny Drath)

Bibliografia

Publikacje książkowe:

1. A. Drath – „Dysleksja”, Szkoła Specjalna 1959 nr 6.

2. A. Drath, J. Siwkiewicz, J. Sochańska, B. Zakrzewska – „Uwagi na temat rehabilitacji w dysleksji”, w: Higiena psychiczna i nerwice dziecięce; pr. zbiór., Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Kadr Naukowych PAN, Warszawa 1965.

3. A. Drath, J. Markiewicz, B. Zakrzewską – „Zagadnienia dysleksji w opracowaniu Zakładu Higieny Psychicznej i Psychiatrii Dziecięcej PAN”, w: Materiały z I Krajowej Konferencji nt. „Zaburzenia mowy, czytania i pisania”; pr. zbiór., Gdańsk 1984.

4. A. Drath – „Jak postępować z dzieckiem nerwicowym”, IWZZ, Warszawa