Anna Iwanicka-Maciura - Dezintegracja Pozytywna
Dezintegracja Pozytywna > Ludzie TDP > Anna Iwanicka-Maciura

Anna Iwanicka-Maciura

Pielęgniarka, biolog, dr nauk humanistycznych. Adiunkt na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Foto:

Pielęgniarka, biolog, dr nauk humanistycznych. Adiunkt na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ukończyła studia na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Absolwentka studiów podyplomowych KUL z zakresu pomocy rodzinie w sytuacji trudnej. Rozprawę doktorska obroniła na Uniwersytecie Sląskim wKatowicach. Jest autorka wielu publikacji dotyczących zdrowia psychicznego oraz higieny psychicznej iinnych problemów. Członek Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej.