Dezintegracja Pozytywna - Psychologia humanistyczna - Teoria Dezintegracji Pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego

Teoria Dezintegracji Pozytywnej jest nowatorskim, a zarazem kompleksowym i interdyscyplinarnym podejściem do rozwoju osobowości.


Teorię stworzył prof. Kazimierz Dąbrowski. Znajduje ona zastosowanie na wielu polach. Obecnie najbardziej intensywne prace przy jej wykorzystaniu prowadzone są w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych, w dziedzinie psychologii i edukacji, jednak także w Polsce i innych krajach odżywa zainteresowanie teorią i wybitnym człowiekiem, który ją stworzył.

lasy

Wątek IX – Janusz Korczak

saints

Święci w świetle teorii dezintegracji pozytywnej

Treść artykułu: I Święci w świetle teorii dezintegracji pozytywnej, II. Profile osobowości świętych, III. Rodzaje przeżyć mistycznych, IV. Źródła i typy modlitwy, V. Krótkie biografie świętych, Bibliografia.

perfect

Perfekcjonizm nie jest chorobą

Treść artykułu: Poziom I, Poziom II, Poziom III, Poziom IV, Potencjał rozwojowy, Perspektywy terapeutyczne, Podsumowanie, Bibliografia.

self

Decentralizacja self w psychologii

Treść artykułu: Różnicowanie się rozumienia ja w filozofii, Wpływ fizycznej teorii systemów, Ewolucja rozumienia ja – self w psychologii, Decentralizacja self a dezintegracja w ujęciu K. Dąbrowskiego, Podsumowanie, bibliografia

athens

Koncepcje zdrowia w filozofii starożytnej Grecji (od Siedmiu Mędrców do Arystotelesa)

intuicja

Rozwój poprzez wartości a intuicja w teorii dezintegracji pozytywnej

Treść artykułu: Hierarchie wartości w TDP, Autentyczna subiektywność, Intuicja w teorii Lawrence Kohlberga, Wielopoziomowość w teorii K.D, Dynamizmy wyższych poziomów obiektywności, Intuicja jako pojęcie wielopoziomowe, Na marginesie, Hermeneutyka obiektywna, Postscriptum, Bibl.