Dezintegracja Pozytywna - Psychologia humanistyczna - Teoria Dezintegracji Pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego

Teoria Dezintegracji Pozytywnej jest nowatorskim, a zarazem kompleksowym i interdyscyplinarnym podejściem do rozwoju osobowości.


Teorię stworzył prof. Kazimierz Dąbrowski. Znajduje ona zastosowanie na wielu polach. Obecnie najbardziej intensywne prace przy jej wykorzystaniu prowadzone są w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych, w dziedzinie psychologii i edukacji, jednak także w Polsce i innych krajach odżywa zainteresowanie teorią i wybitnym człowiekiem, który ją stworzył.

Nota o Instytucie Higieny Psychicznej z 1936 roku

Źródło: NAUKA POLSKA, 1936 nr XXI, s. 264-165/ Dział: KRONIKA POLSKA/ INSTYTUT HIGJENY PSYCHICZNEJ w Warszawie (ul. Puławska 91, Amelin Dolny). Instytut powstał w 1935 r. przy Państwowej Szkole Higieny. Zaczątkiem jego były: Przychodnia i Oddział Neuropsychiatrji Dziecięcej i Pedagogiki Leczniczej, zorganizowane przy szpitalnictwie miejskim we wrześniu 1933 r. Do zadań Instytutu należy: – a) […]

czytaj dalej..

Śmierć jako lustro Życia. Modele kognitywnej korelacji i dekorelacji życia i śmierci.

Tekst wygłoszony na XII Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej – Człowiek w opiece i medycynie paliatywnej . Aspekt medyczny, filozoficzny, etyczny,prawny i kulturowy. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Wrocław, 2.12, 2016r.

czytaj dalej..

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna imienia Profesora Kazimierza Dąbrowskiego w Puławach

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Puławach przyjęła jako swojego patrona Prof. Kazimierza Dąbrowskiego.

czytaj dalej..

Lustro śmierci (Pamięci Prof. Kazimierza Dąbrowskiego)

„albowiem tylko prawda, która jest budująca jest dla ciebie prawdą”
(Soren Kierkegaard, Ultimatum)

czytaj dalej..

Teoria Dezintegracji Pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego i jej znaczenie dla formowania się nowego paradygmatu w pedagogice

Autor: Dominik Chojnowski. Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Bogusława Śliwerskiego

czytaj dalej..

„Nowa pedagogika” – rewolucję czas zacząć

Polski system edukacyjny wyczerpał się, gdyż wadliwe struktury państwowe nie mogą, a być może nawet nie chcą zobaczyć tego, że szkoła przestała wypełniać swoje zadanie. Kohorty młodych ludzi kończą obowiązkową edukację i nagle orientują się, że nie mają dokąd pójść, bo system potraktował ich jak marionetki i przepuścił przez – metaforycznie to ujmując – maszynkę do mielenia ich umysłów, nie dając niczego w zamian.

czytaj dalej..