Rozwój osobowy człowieka. Badania w kontekście teorii dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego - Dezintegracja Pozytywna
Dezintegracja Pozytywna > Publikacje różnych autorów > Książki > Rozwój osobowy człowieka. Badania w kontekście teorii dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego

Rozwój osobowy człowieka. Badania w kontekście teorii dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego

„W zagadnieniu rozwoju tkwi zawsze możność stawiania niektórych hipotez i przeżywania pewnej nadziei, że jednak nasze badania naukowe czy nasz postęp w świecie przeżyć wewnętrznych pozwoli nam na choćby nikłe, częściowe przekroczenie niepoznawalnego.”

Foto:

Rozwój osobowy człowieka. Badania w kontekście teorii dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego

Autor: Anna Mróz

Wydawca: Towarzystwo Naukowe KUL
Rok wydania: 2008
Ilość stron: 204 s.
EAN: 9788373064232
ISBN: 9788373064232

 

Z przedmowy:

Rozwój osobowy człowieka rozumiany jako poszukiwanie istotnych wartości w ludzkim życiu wydaje się raczej mglistym obszarem dla badacza. Pomimo towarzyszących mi obaw, ciekawość związana z przeczuciem kryjącej się we mgle tajemnicy skłoniła mnie do podjęcia próby eksploracji tego obszaru. Zachęcająco brzmiały słowa prof. Kazimierza Dąbrowskiego: „W zagadnieniu rozwoju tkwi zawsze możność stawiania niektórych hipotez i przeżywania pewnej nadziei, że jednak nasze badania naukowe czy nasz postęp w świecie przeżyć wewnętrznych pozwoli nam na choćby nikłe, częściowe przekroczenie niepoznawalnego” (Dąbrowski, 1996b, s. 162). To właśnie miałam nadzieję uczynić – zgłębić chociażby w nikłym stopniu tajemnicę rozwoju. (…)

Pragnę podziękować także tym osobom, które zgodziły się uczestniczyć w moich badaniach, poświęcając swój czas i czyniąc emocjonalny wysiłek sięgania pamięcią do swoich często bolesnych doświadczeń życiowych. Jestem im ogromnie wdzięczna za zaufanie, którym mnie obdarzyli. Nie wszystkie wywiady zostały wykorzystane w tej książce, ale wszystkim uczestnikom badań z całego serca dziękuję. Mam nadzieję, że ich życiowe doświadczenie stanie się inspiracją dla osób poszukujących drogi własnego rozwoju. Takie gorączkowe poszukiwanie często dostrzegam u wrażliwych młodych ludzi, nieco zagubionych u progu dorosłego życia. Podobną potrzebę ujawniają osoby w różnym wieku, którym przestał wystarczać dotychczasowy sens ich egzystencji i którym oprócz poczucia straty i lęku towarzyszy przeczucie możliwości odkrycia nowej wewnętrznej rzeczywistości. Każdy swoją drogę odkrywa sam. Być może niniejsza książka rozświetli mgłę, w której stąpają poszukujący.

 

Spis treści

Przedmowa

Wstęp

 

Rozdział 1. Rozwój człowieka w humanistycznej myśli psychologicznej

1.1 Idee nurtu humanistycznego a koncepcje adaptacyjne w psychologii rozwojowej

1.2 Rozwój człowieka jako jednostki

1.3 Rozwój człowieka jako osoby

1.3.1 Problem osoby i problem wartości w filozofii

1.3.2 Pojęcie „osoby” i „rozwoju osoby” na gruncie psychologii

1.4 Rozwój człowieka w ujęciu narracyjnym

 

Rozdział 2. Teoria Dezintegracji Pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego w aspekcie autotranscendencji

2.1 Podstawowe założenia Teorii Dezintegracji Pozytywnej dotyczące rozwoju osoby

2.1.1 POjęcie „osobowości” i rozwoju „ku osobowości”

2.1.2. Rola trzech czynnikó w procesie rozwojowym

2.1.3. Rozwój a stan dezintegracji struktury psychicznej osoby

2.1.4 Problem wartości a cele i sens rozwoju osoby

2.2. Zastosowanie Teorii Dezintegracji Pozytywnej w badaniach nad rozwojem osoby

 

Rozdział 3. Strategia badań nad rozwojem osobowym człowieka

3.1. Cele i pytania badawcze

3.2. Strategia badań selekcyjnych

3.2.1 Prezentacja testu Definition-Response Instrument (DRI) autorstwa D.F.Gage’a, Ph. A. Morse’a i M.M. Piechowskiego

3.2.2. Charakterystyka osób zakwalifikowanych do badań biograficznych

3.3. Strategia badań biograficznych

3.3.1 Sposób zbierania materiału biograficznego

3.3.2 Sposób analizy materiału – interpretacja hermenautyczna

 

Rozdział 4. Osobowe modele doświadczania wartości esencjalnych w procesie rozwoju

4.1. Strategia opracowania materiałów badawczych na poziomie idiograficznym

4.2 Prezentacja osobowych procesualnych modelu doświadczania wartości esencjalnych

 

Rozdział 5. Podsumowanie i wnioski

5.1 Podsumowanie i wnioski badań

5.2 Znaczenie badań dla teorii i praktyki psychologicznej

5.3 Znaczenie Teorii Dezintegracji Pozytywnej dla psychoprofilaktyki i poradnictwa psychologcznego

 

Bibliografia

Aneks

Summary