2007 (MGR): Porębski J., Antropologia filozoficzna w teorii dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego - Dezintegracja Pozytywna
Dezintegracja Pozytywna > Publikacje różnych autorów > Prace habilitacyjne, doktorskie i magisterskie > 2007 (MGR): Porębski J., Antropologia filozoficzna w teorii dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego

2007 (MGR): Porębski J., Antropologia filozoficzna w teorii dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego

2007 (MGR): Porębski J., Antropologia filozoficzna w teorii dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego WSFP Ignatianum – promotor Ks. prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Biesaga sdb

2007 (MGR): Porębski J., Antropologia filozoficzna w teorii dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego
WSFP Ignatianum – promotor Ks. prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Biesaga sdb