2006 (DR): Agnieszka Jadwiga Chilińska, Kazimierza Dąbrowskiego teoria rozwoju osoby. Studium w świetle antropologii paschalnej - Dezintegracja Pozytywna
Dezintegracja Pozytywna > Publikacje różnych autorów > Prace habilitacyjne, doktorskie i magisterskie > 2006 (DR): Agnieszka Jadwiga Chilińska, Kazimierza Dąbrowskiego teoria rozwoju osoby. Studium w świetle antropologii paschalnej

2006 (DR): Agnieszka Jadwiga Chilińska, Kazimierza Dąbrowskiego teoria rozwoju osoby. Studium w świetle antropologii paschalnej

2006 (DR): Agnieszka Jadwiga Chilińska, Kazimierza Dąbrowskiego teoria rozwoju osoby. Studium w świetle antropologii paschalnej Informacja nt. pracy w serwisie: Nauka Polska: zobacz Promotor: ks. dr hab. Marian Eugeniusz Graczyk Recenzenci: ks. prof. dr hab. Ireneusz Werbiński, ks. prof. dr hab. Józef Zabielski Charakterystyka pracy (zaczerpnięca z powyższej informacji): Niniejsza rozprawa przedstawia dorobek naukowy prof. […]

2006 (DR): Agnieszka Jadwiga Chilińska, Kazimierza Dąbrowskiego teoria rozwoju osoby. Studium w świetle antropologii paschalnej

Informacja nt. pracy w serwisie: Nauka Polska: zobacz

Promotor: ks. dr hab. Marian Eugeniusz Graczyk
Recenzenci: ks. prof. dr hab. Ireneusz Werbiński, ks. prof. dr hab. Józef Zabielski

Charakterystyka pracy
(zaczerpnięca z powyższej informacji):

Niniejsza rozprawa przedstawia dorobek naukowy prof. K. dąbrowskiego, którego koncepcja osobowego rozwoju została przedstawiona w świetle antropologii paschalnej. Praca liczy 303 strony. Pierwszy rozdział ukazuje podstawowe tezy paschalnej koncepcji osoby, której kluczowym momentem jest ujmowana na poziomie ontologicznym, teologicznym i psychologicznym jej relacja do Boga. W rozdziale drugim gruntownej analizie w świetle założeń antropologicznopaschalnych poddano kluczowe pojęcia opisujące empirycznie uchwytne fundamenty zdolności osoby do rozwoju jakimi są nadpobudliwości psychiczne oraz dynamizmy rozwojowe. W trzecim rozdziale ukazana została wolność jako istotna tajemnicy osobowego rozwoju. W pracy zastosowano metodę analityczno-syntetyczną.