2002 (DR): Marjorie M. Kaminski Battaglia, A Hermeneutic Historical Study of Kazimierz Dabrowski and his Theory of Positive Disintegration - Dezintegracja Pozytywna
Dezintegracja Pozytywna > Publikacje różnych autorów > Prace habilitacyjne, doktorskie i magisterskie > 2002 (DR): Marjorie M. Kaminski Battaglia, A Hermeneutic Historical Study of Kazimierz Dabrowski and his Theory of Positive Disintegration

2002 (DR): Marjorie M. Kaminski Battaglia, A Hermeneutic Historical Study of Kazimierz Dabrowski and his Theory of Positive Disintegration

2002 (DR): Marjorie M. Kaminski Battaglia, A Hermeneutic Historical Study of Kazimierz Dabrowski and his Theory of Positive Disintegration Virginia Polytechnic Institute and State University Praca dostępna na stronach uczelni – zobacz Streszczenie Hermeneutyczno-historyczne studium osoby Kazimierza Dąbrowskiego oraz jego Teorii Dezintegracji Pozytywnej. Marjorie M. Kaminski Battagilia Niniejsza rozprawa jest hermeneutyczno-historycznym studium biograficznych faktów z […]

2002 (DR): Marjorie M. Kaminski Battaglia, A Hermeneutic Historical Study of Kazimierz Dabrowski and his Theory of Positive Disintegration
Virginia Polytechnic Institute and State University

Praca dostępna na stronach uczelni – zobacz

Streszczenie

Hermeneutyczno-historyczne studium osoby Kazimierza Dąbrowskiego oraz jego Teorii Dezintegracji Pozytywnej.

Marjorie M. Kaminski Battagilia

Niniejsza rozprawa jest hermeneutyczno-historycznym studium biograficznych faktów z życia Kazimierza Dąbrowskiego, który przyczynił się do ukształtowania Teorii Dezintegracji Pozytywnej. Do tej pory pojawiło się stosunkowo niewiele informacji na temat życia i teorii Kazimierza Dąbrowskiego. Badaczka zmaga się z wiedzą o Dąbrowskim, jako człowieku, co jest pomocne w zrozumieniu jego teorii.

Podróż, podczas której człowiek „rozwija się” do poziomu, na którym „inny” staje się obiektem większej troski niż własna osoba, jest „esencją” Teorii Dezintegracji Pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego. Jest to paradoksalna teoria ludzkiego rozwoju oparta na założeniu, że „ze zła może wyniknąć dobro”. Kryzys i cierpienie działają stymulująco na chęć podjęcia walki wewnętrznej i zewnętrznej, z własnym ja oraz z otoczeniem, by wyjść z „tego, co jest” i przebyć drogę do „tego, co być powinno”. Niniejsze studium ukazuje życie Dąbrowskiego jako demonstrację tej moralnej i psychicznej walki.
Materiały na potrzeby niniejszego badania gromadzone były przez okres ponad czterech lat, podczas „dogłębnej” analizy prac Dąbrowskiego i poszukiwań materiałów biograficznych. Badaczka, jako pierwsza korzystała z dziesięciu tomów akt na temat Dąbrowskiego, przechowywanych w National Archives of Ottawa w Kanadzie, gdzie zgromadzona jest duża ilość książek i dokumentów. Badaczka realizując pracę w zakresie hermeneutycznym, odbyła podróż do Polski, by tam „wędrować śladami Dąbrowskiego”. Podczas tej podróży, badaczka korzystała z zasobów wielu polskich archiwów – w bibliotekach i zakładach penitencjarnych. Polskie korzenie oraz podstawowa znajomość języka polskiego w dużej mierze były pomocne w tych staraniach. Podróż pomogła jej pogłębić zrozumienie Dąbrowskiego, jako człowieka – jego historii oraz kraju. Badaczka przeprowadziła kilka wywiadów z przyjaciółmi, współautorami, studentami i współpracownikami Dąbrowskiego.

Opracowanie niniejsze stanowi fundament do dalszych prac badawczych. Celem, jaki przyświecał badaczce była pomoc w zrozumieniu Dąbrowskiego – człowieka i jego teorii. Prowadzone badania były próbą zapewnienia przetrwania oraz odnowienia zainteresowania teorią rozwoju człowieka, której grozi zapomnienie.