2002 (DR): Anna Mróz, Rozwój osoby według teorii dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego (analiza doświadczeń wybranej grupy) - Dezintegracja Pozytywna
Dezintegracja Pozytywna > Publikacje różnych autorów > Prace habilitacyjne, doktorskie i magisterskie > 2002 (DR): Anna Mróz, Rozwój osoby według teorii dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego (analiza doświadczeń wybranej grupy)

2002 (DR): Anna Mróz, Rozwój osoby według teorii dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego (analiza doświadczeń wybranej grupy)

2002 (DR): Anna Mróz, Rozwój osoby według teorii dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego (analiza doświadczeń wybranej grupy) Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Wydział Nauk Społecznych – promotor: Ks. prof. dr hab. Czesław Marian Cekiera

2002 (DR): Anna Mróz, Rozwój osoby według teorii dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego (analiza doświadczeń wybranej grupy)
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Wydział Nauk Społecznych – promotor: Ks. prof. dr hab. Czesław Marian Cekiera