1998 (MGR): Ewa Paluch, Nerwowość i sfera uczuć w świetle pozytywnej dezintegracji Kazimierza Dąbrowskiego - Dezintegracja Pozytywna
Dezintegracja Pozytywna > Publikacje różnych autorów > Prace habilitacyjne, doktorskie i magisterskie > 1998 (MGR): Ewa Paluch, Nerwowość i sfera uczuć w świetle pozytywnej dezintegracji Kazimierza Dąbrowskiego

1998 (MGR): Ewa Paluch, Nerwowość i sfera uczuć w świetle pozytywnej dezintegracji Kazimierza Dąbrowskiego

1998 (MGR): Ewa Paluch, Nerwowość i sfera uczuć w świetle pozytywnej dezintegracji Kazimierza Dąbrowskiego Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – promotor Prof. dr hab. o. Antoni Jozafat Nowak OFM

1998 (MGR): Ewa Paluch, Nerwowość i sfera uczuć w świetle pozytywnej dezintegracji Kazimierza Dąbrowskiego

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – promotor Prof. dr hab. o. Antoni Jozafat Nowak OFM