1997 (MGR): Marta Półtorak, Dezintegracja pozytywna w dojrzewaniu chrześcijańskim w świetle wybranej literatury teologiczno-psychologicznej - Dezintegracja Pozytywna
Dezintegracja Pozytywna > Publikacje różnych autorów > Prace habilitacyjne, doktorskie i magisterskie > 1997 (MGR): Marta Półtorak, Dezintegracja pozytywna w dojrzewaniu chrześcijańskim w świetle wybranej literatury teologiczno-psychologicznej

1997 (MGR): Marta Półtorak, Dezintegracja pozytywna w dojrzewaniu chrześcijańskim w świetle wybranej literatury teologiczno-psychologicznej

1997 (MGR): Marta Półtorak, Dezintegracja pozytywna w dojrzewaniu chrześcijańskim w świetle wybranej literatury teologiczno-psychologicznej Katolicki Uniwersytet Lubelski – promotor Prof. dr hab. o. Antoni Jozafat Nowak OFM

1997 (MGR): Marta Półtorak, Dezintegracja pozytywna w dojrzewaniu chrześcijańskim w świetle wybranej literatury teologiczno-psychologicznej

Katolicki Uniwersytet Lubelski – promotor Prof. dr hab. o. Antoni Jozafat Nowak OFM