1997 (HAB): Leszek Korporowicz, Osobowość i komunikacja w społeczeństwie transformacji - Dezintegracja Pozytywna
Dezintegracja Pozytywna > Publikacje różnych autorów > Prace habilitacyjne, doktorskie i magisterskie > 1997 (HAB): Leszek Korporowicz, Osobowość i komunikacja w społeczeństwie transformacji

1997 (HAB): Leszek Korporowicz, Osobowość i komunikacja w społeczeństwie transformacji

1997 (HAB): Leszek Korporowicz, Osobowość i komunikacja w społeczeństwie transformacji Uniwersytet Warszawski, Instytut Socjologii

1997 (HAB): Leszek Korporowicz, Osobowość i komunikacja w społeczeństwie transformacji
Uniwersytet Warszawski, Instytut Socjologii