Wywiad z Kazimierzem Dąbrowskim w wersji wideo z roku 1970, przeprowadzony na Uniwersytecie Alberta - Dezintegracja Pozytywna
Dezintegracja Pozytywna > Kazimierz Dąbrowski > Wywiady > Wywiad z Kazimierzem Dąbrowskim w wersji wideo z roku 1970, przeprowadzony na Uniwersytecie Alberta

Wywiad z Kazimierzem Dąbrowskim w wersji wideo z roku 1970, przeprowadzony na Uniwersytecie Alberta

Trwający sześć godzin wywiad z Kazimierzem Dąbrowskim w Centrum Psychologi Teoretycznej na Uniwersytecie Alberta w Edmonton.

Foto:

Trwający sześć godzin wywiad z Kazimierzem Dąbrowskim w Centrum Psychologi Teoretycznej na Uniwersytecie Alberta w Edmonton. Nagranie powstało krótko po jego przybyciu do Centrum, około 1968 roku. Wywiad jest moderowany przez Leo Mos, wicedyrektora Centrum w tamtym czasie. Wśród panelistów znalazły się studenci Centrum. Wywiad został sfilmowany w wersji czarno-białej, zamieniony na wersję VHS, a następnie zdygitalizowany około 40 lat później.

(źródło filmów i aut. opisu: James Duncan)

Część pierwsza:

Część druga:

Część trzecia:

Część czwarta:

Część piąta:

Część szósta: