Dezintegracja Pozytywna - Psychologia humanistyczna - Teoria Dezintegracji Pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego

Teoria Dezintegracji Pozytywnej jest nowatorskim, a zarazem kompleksowym i interdyscyplinarnym podejściem do rozwoju osobowości.


Teorię stworzył prof. Kazimierz Dąbrowski. Znajduje ona zastosowanie na wielu polach. Obecnie najbardziej intensywne prace przy jej wykorzystaniu prowadzone są w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych, w dziedzinie psychologii i edukacji, jednak także w Polsce i innych krajach odżywa zainteresowanie teorią i wybitnym człowiekiem, który ją stworzył.

self

Samorealizacja a Teoria Dezintegracji Pozytywnej

Podstawowe pojęcia i założenia, Pięć faz rozwoju człowieka, Warunki samorealizacji a koncepcja człowieka, Dezintegracja pozytywna a psychoanaliza freudowska, Przypisy, Bibliografia.

kazimierz-dabrowski

Krótki biogram naukowy Kazimierza Dąbrowskiego

Szkoły, uczelnie, kliniki, specjalizacje i publikacje.

clock

Higiena Psychiczna w Polsce

Idee, pojęcia i zakresy działania (wybrane daty, organizacje i publikacje)

Narcissus-Caravaggio

Libido i archetyp – Narcyzm i rozwój (Z. Freud, C.G. Jung, K. Dąbrowski)

Jedną z form redukcyjnego, czy defektywnego obsadzania libido jest narcyzm. Oznacza on zaburzenia w przemianach libido, co kończy się terrorem zachowań seksualnych wobec samego siebie, zakochaniem się w sobie (autoerotyzm, narcyzm).

rane/good/sam, 1/5/04, 3:46 PM,  8C, 7438x9837 (602+1011), 150%, paintings,  1/12 s, R81.4, G70.4, B84.8

Samarytanin, Dobry Ojciec, Łazarz jako archetypy teologiczne*

Studium z hermeneutyki teologicznej na tle rozważań Josepha Ratzingera/Benedykta XVI „Trzy wielkie przypowieści narracyjne Łukasza”.

eye

Myśli żywe i myśli stłumione – refleksja o humanistycznej psychiatrii i jej filozofii. (Zagadnienia psychosemantyczne)

III Otwarte Seminarium Filozoficzno-Psychiatryczne – Diagnozy Współczesności UMCS Lublin 12-13 listopada 2015 . „Zdrowie psychiczne a wyzwania współczesności”: dr hab. J. Kociuba, prof. med. A Czernikiewicz, Prof. J. Mizińska.