Dezintegracja Pozytywna - Psychologia humanistyczna - Teoria Dezintegracji Pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego

Teoria Dezintegracji Pozytywnej jest nowatorskim, a zarazem kompleksowym i interdyscyplinarnym podejściem do rozwoju osobowości.


Teorię stworzył prof. Kazimierz Dąbrowski. Znajduje ona zastosowanie na wielu polach. Obecnie najbardziej intensywne prace przy jej wykorzystaniu prowadzone są w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych, w dziedzinie psychologii i edukacji, jednak także w Polsce i innych krajach odżywa zainteresowanie teorią i wybitnym człowiekiem, który ją stworzył.

forest

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna imienia Profesora Kazimierza Dąbrowskiego w Puławach

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Puławach przyjęła jako swojego patrona Prof. Kazimierza Dąbrowskiego.

czytaj dalej..
lustro-smierci

Lustro śmierci (Pamięci Prof. Kazimierza Dąbrowskiego)

„albowiem tylko prawda, która jest budująca jest dla ciebie prawdą”
(Soren Kierkegaard, Ultimatum)

czytaj dalej..
pedagogika

Teoria Dezintegracji Pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego i jej znaczenie dla formowania się nowego paradygmatu w pedagogice

Autor: Dominik Chojnowski. Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Bogusława Śliwerskiego

czytaj dalej..
to-write

„Nowa pedagogika” – rewolucję czas zacząć

Polski system edukacyjny wyczerpał się, gdyż wadliwe struktury państwowe nie mogą, a być może nawet nie chcą zobaczyć tego, że szkoła przestała wypełniać swoje zadanie. Kohorty młodych ludzi kończą obowiązkową edukację i nagle orientują się, że nie mają dokąd pójść, bo system potraktował ich jak marionetki i przepuścił przez – metaforycznie to ujmując – maszynkę do mielenia ich umysłów, nie dając niczego w zamian.

czytaj dalej..
arch

O teorii dezintegracji pozytywnej K. Dąbrowskiego w świetle dynamiczno-egzystencjalnego modelu rozwoju osoby

W ramach zaproponowanego modelu autor interpretuje podstawowe twierdzenia teorii dezintegracji pozytywnej K. Dąbrowskiego. Wyróżnia zasadnicze etapy procesu rozwojowego oraz omawia znaczenie poziomów rozwoju psychicznego.

czytaj dalej..
silence

On the Philosophy of Human Silence (Thinking within the Limits of Words and Things)

„Silence is the gathering of voices”(C.K. Norwid)

czytaj dalej..