Dezintegracja Pozytywna - Psychologia humanistyczna - Teoria Dezintegracji Pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego

Teoria Dezintegracji Pozytywnej jest nowatorskim, a zarazem kompleksowym i interdyscyplinarnym podejściem do rozwoju osobowości.


Teorię stworzył prof. Kazimierz Dąbrowski. Znajduje ona zastosowanie na wielu polach. Obecnie najbardziej intensywne prace przy jej wykorzystaniu prowadzone są w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych, w dziedzinie psychologii i edukacji, jednak także w Polsce i innych krajach odżywa zainteresowanie teorią i wybitnym człowiekiem, który ją stworzył.

arch

O teorii dezintegracji pozytywnej K. Dąbrowskiego w świetle dynamiczno-egzystencjalnego modelu rozwoju osoby

W ramach zaproponowanego modelu autor interpretuje podstawowe twierdzenia teorii dezintegracji pozytywnej K. Dąbrowskiego. Wyróżnia zasadnicze etapy procesu rozwojowego oraz omawia znaczenie poziomów rozwoju psychicznego.

silence

On the Philosophy of Human Silence (Thinking within the Limits of Words and Things)

„Silence is the gathering of voices”(C.K. Norwid)

angelanddevil

GOOD MAN – WISE THOUGHTS AND UNWISE DEEDS ( Henryk Elzenberg and Philip Zimbardo)

There is a large difference and discrepancy in the functioning of the human mind and feelings themselves. This is shown in Philip’s Zimbardo’s book, The Lucifer effect. Why do good people do evil.

kd

Wywiad z Kazimierzem Dąbrowskim w wersji wideo z roku 1970, przeprowadzony na Uniwersytecie Alberta

Trwający sześć godzin wywiad z Kazimierzem Dąbrowskim w Centrum Psychologi Teoretycznej na Uniwersytecie Alberta w Edmonton.

excited2

W poszukiwaniu natury i znaczenia różnych typów wzmożonej pobudliwości psychicznej

Wyniki badań zaprezentowane podczas I Międzynarodowego Sympozjum Naukowego „Kazimierz Dąbrowski i Jego dzieło we współczesnej psychologii.”

CunninghamDunnBrownShiraz1972

Taniec w świetle teorii dezintegracji pozytywnej (Merce Cunningham – Kazimierz Dąbrowski)

Tekst: na Międzynarodowe Sympozjum poświęcone Kazimierzowi Dąbrowskiemu, październik 2013 – KUL Jana Pawła II, Wydział Psychologii, Lublin, Polska